واکنش به افسردگی ? مصاحبه کیتی کاپرینو از نشریه فوربز با پیتر برگمن نویسنده کتاب چهار ثانیه 1

واکنش چهار ثانیه

واکنش به افسردگی ? مصاحبه کیتی کاپرینو از نشریه فوربز با پیتر برگمن نویسنده کتاب چهار ثانیه : تمام زمانی که نیاز دارید تا عادت‌های مخرب‌تان را کنار بگذارید و به نتایجی که می‌خواهید دست یابید

قسمت 1 از 3

???

? وقتی من به گذشتۀ زندگی خودم در جایگاه کارمند اداری نگاه میکنم (که بخش عمده ای از آن ناخوش و مضطرب بودم)، به خوبی می فهمم که چقدر از رفتارها و اعمال شتابزده‌ام مرا به هیچ جایی نرساندند و از همه بدتر کل زندگی و شغلم را ویران کردند.

واکنش های معمولی که از روی غریزه بروز می دادم و در موردش حس رضایت‌بخشی داشتم اغلب بدترین پاسخ های ممکن به شرایط موجود بودند و به هیچ وجه جواب نمی دادند. شوربختانه، من خیلی خیلی دیر متوجه این موضوع شدم، یعنی بعد از این که کار از کار گذشته بودم.

البته خوشحالم که که پس از تمرین همراه با روانکاو و بازسازی زندگی و مسیر شغلی‌ام فهمیدم که کجای کار می لنگید و بنابراین رفتارم را تغییر دادم.
? به نظر می رسد که من در این اوضاع وحشتناک تنها نیستم. میلیون ها نفر در سرتاسر جهان امروزه در شرایط بسیار پرتنش، پرمشغله و شتابزده فعالیت می کنند، تا جایی که نفسشان بند می آید و انتخاب درستی نمی کنند.

واکنش های پربازده اغلب به واکنش های غریزی و از روی حس ششم تبدیل می شود که راه رسیدن به آرزوی کامیابی، شادی و پاداش زیستن را سد می کنند.

واکنش به مسائل

? برای آموختن مطالب بیشتر درباره انتخاب بهترین واکنش ها و پاسخ ها در برابر هر مسئله ای که نیار به تأثیرگذاری و بهره وری بالا دارد، و برای نیل به موفقیت حقیقی، من برای انجام مصاحبه ای با پیتر برگمن سر از پا نمی شناختم.

او نویسنده کتاب “چهار ثانیه” است.زیر عنوان اصلی آمده: تمام زمانی که نیاز دارید تا عادت‌های مخرب‌تان را کنار بگذارید و به نتایجی که می‌خواهید دست یابید پیتر بواسطۀ شرکتی که راه اندازی کرده به تقویت مهارت های رهبری در افراد و سازمان ها می پردازد.
? کیتی کاپرینو: پیتر، برامون تعریف کن که اصلاً چی شد این کتاب رو نوشتی؟

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است