پنج زبان عشق کودکان – برش از متن کتاب درباره روانشناسی خانواده و فرزندپروری

پنج زبان عشق کودکان - برش از متن کتاب درباره روانشناسی خانواده و فرزندپروری

پنج زبان عشق کودکان – برش از متن کتاب درباره روانشناسی خانواده و فرزندپروری

کتاب پنج زبان عشق کودکان

هر کودکی به روش خودش عشق را درک می‌کند.

بچه‌ها (و همین‌طور تمام افراد) برای صحبت کردن از عشق و درک آن پنج روش دارند. این روش‌ها در کتاب پنج زبان عشق کودکان عبارتند از: تماس جسمی، عبارات تأییدکننده، وقت مفید گذاشتن، ‌هدیه‌دادن، و ‌خدمت‌کردن. اگر در خانواده چند کودک دارید، احتمالش وجود دارد که آنها با زبان‌های متفاوتی حرف بزنند.

ازآنجایی‌که کودکان شخصیت‌های گوناگونی دارند، ممکن است درک متفاوتی از زبان‌های عشق داشته باشند. برای مثال، به دو کودک باید به دو شیوۀ متفاوت ابراز عشق کرد.

پنج زبان عشق

زبان عشق کودک‌تان طبق کتاب پنج زبان عشق کودکان هرچه باشد، باید آن را تنها به یک روش بیان کنید، و آن روش بی‌قیدوشرط است.

عشق بی‌قیدوشرط مثل چراغ راهی است که تاریکی را برای‌مان روشن می‌کند و به ما والدین این توانایی را می‌دهد که بدانیم کجا هستیم و برای بزرگ کردن و تربیت فرزندان‌مان باید چه کارهایی انجام دهیم.

بدون چنین عشقی، انجام وظایف والدین گیج و سردرگم‌کننده می‌شود. قبل از سیاحت در کتاب پنج زبان عشق کودکان، بیایید اهمیت و خاصیت عشق بی‌قیدوشرط را بررسی کنیم.

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه