کتابی نوشته‌ام و دنبال ناشر خوب می‌گردم، چه کار کنم؟

Ravshid Translation and Localization Co.