کودک – سخنرانی گابور ماته یکی از نویسنده های کتاب به بچه‌هایمان محکم بچسبیم 2

کودک

📍 کودک – برش‌های کوتاهی از سخنرانی گابور ماته یکی از نویسنده های کتاب به بچه‌هایمان محکم بچسبیم : چرا والدین باید از همسالان مهم‌تر باشند و در دادن قطب‌نما به کودک خود پیش‌قدم شوند

📙📘📙

قسمت 2 از 2:

🌼 با این حال ، غریزه جهتگیری نسبت به گونه ها بی تفاوت است. به سراغ هر موجود زنده ای می رود.
🌼 دلیل خوبی برای آن وجود دارد. والدین طبیعی قطبنمای طبیعی برای جهتگیری کودک هستند ، اما ممکن است در محیط خانواده حضور نداشته باشند یا فوت کرده باشند. پس کودک باید بتواند آن جهتگیری و دلبستگی عاطفیِ قبل از آن را انتقال دهد و به مراقبان دیگر روی بیاورد. بزرگسالان دیگر.
🌼 آنچه هرگز قرار نبود در نظم طبیعی اوضاع اتفاق بیفتد این است که چنین نقطۀ جهتگیری به همسالان و انسان های نابالغ تبدیل شود. به این وضعیت از دیدگاه جوجه اردک نگاه کنید.
🌼 جوجه اردک یا همان کودک ما در بدو تولد ، از اردک مادر الگو می گیرد و این بدان معنی است که مادر را هر کجا که می رود دنبال می کند و این کار را انجام می دهد تا زمانی که خودش اردک بالغ باشد.

کودک و مادر

🌼 جوجه یا همان کودک ما دقیقاً در نقطه ای که دیگر نیازی به راهنمایی مادر ندارد و نه حتی لحظه ای قبل از آن، راهنمایی های مادر را رها خواهد کرد.
🌼 ما هرگز در چنین خانواده هسته ای منزوی زندگی نمی کردیم ، این یک تحول کاملاً جدید در زندگی بشر و حتی خانواده هسته ای است، چون هر دو پدر و مادر و خانه تحت محاصره و تنش شدید قرار دارند و اغلب اوقات به جدایی منتهی می شود.
🌼 حتی آنهایی که با هم می مانند تحت فشارهای سنگینی قرار دارند و نه تنها در شرایط اقتصادی امروز ، پدر و مادر اغلب مجبور می شوند برای تأمین معاشی بیرون بروند که چهار دهه پیش نیازی نبود . فرهنگی که قبلاً از دلبستگی کودک به والدین حمایت می کرد ، حالا نه تنها از آن حمایت نمی کند ، بلکه در واقع آن را تضعیف می کند. ما داریم بچه هایمان را خیلی زود به سمت موقعیت های بودن با همسالان هل می دهیم…

برای ادامه لطفاً تماشا کنید! 🌞

ترجمه کتاب دید اقتصادی
ترجمه کتاب قدرت عادت - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی
ترجمه کتاب نوآفرینی - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی
ترجمه کتاب تئوری انتخاب
ترجمه کتاب قوی سیاه
ترجمه کتاب ایده عالی مستدام
ترجمه کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر
ترجمه کتاب نابخردی‌های پیش‌بینی‌پذیر
ترجمه کتاب انسان خردمند