تم همراه با آسان به استفاده از قالب ساز. در اینجا لیستی از بسیاری از عناصر پشتیبانی سازنده است

پیشرفته الگو ساز عناصر

در اینجا لیستی از بسیاری از عناصر که از قالب ساز پشتیبانی می باشد. این در واقع یک لیست کامل نیست به خاطر چند پلاگین با ادغام عمیق است که در تم گنجانده شده است که عناصر اضافی (به عنوان مثال از WooCommerce، انقلاب لغزان) نیز اضافه کنید

می خواهید برای دریافت اطلاع هنگامی که ما اضافه کردن عناصر جدید؟

پس از آن به خبرنامه ما اشتراک! ما از اسپم. همیشه 🙂