چرا با دستکش کتاب نگه میدارم…

چرا با دستکش کتاب نگه میدارم...

کدومش؟

چرا با دستکش کتاب نگه میدارم…

1) رعایت حجاب کامل
2) پیشگیری از آفتاب‌سوختگی یا سرمازدگی
3) در امان ماندن از ویروس کرونا
4) پوشاندن پوست جزامی
5) جا نماندن اثرانگشت پس از قتلهای زنجیره‌ای
6) گول زدن بره‌های بزبزقندی
7) ‏خنثی کردن سن، نژاد و جنسیت