کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم

کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم

کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم

این کتاب برای کسانی نگاشته شده که دلشان می خواهد ارتباطات میان‌فردی و مهارت‌های معاشرت تجاری با دیگران را بهبود دهند.

موضوع هایی که در کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم پوشش داده شده بسیار متنوع هستند، از جمله چگونگی ابراز مخالفت و هدایت بحث، عرضۀ محصول یا خدمت در حضور افراد کاملاً غریبه به نمایندگی از شرکت اصلی و داشتن عملکرد موثر و بهینه در رویدادهای شبکه‌سازی کسب‌وکار.

بخش اول کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم به چگونگی شروع هر گفتگو می پردازد، از ترس ناشی از طرد شدت توسط دیگران تا نگرانی هایی درباره اینکه آدمها چه فکری در مورد شما می کنند.

فنونی که در اینجا بررسی می شود شامل خنثی کردن احساسات منفی و مخرب در مورد برقراری ارتباط نزدیک با غریبه ها و رهگذرهایی است که نویسنده می گوید از لحاظ ذاتی در وجود همه ما نهفته شده اما به کار نمی بریم.

بخش دوم کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم

بخش دوم کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم سپس به شناسایی چهار مرحلۀ معاشرت اجتماعی می پردازد تا بهتر بفهمید از هر نوع معاشرتی دنبال چه هستید.

در اینجا با توصیه هایی آشنا می شوید که چطور افراد مناسب با برای صحبت کردن پیدا کنید و با چه کسانی اصلاً صحبت نکنید، چطور یخ سکوت را بشکنید و گفتگو را گرم کنید، چطور دیگران را مجذوب حرفهای خود کنید و گفتگو را در جهتی هدایت کنید که دلتان می خواهد.

همچنین ترفندهای کاربردی فراوانی در کتاب چگونه با هر شخصی صحبت کنیم وجود دارد که آموزش می دهد چطور با گفتگوهای دشوار برخورد کنید، مانند گوشزد کردن اشتباه به دیگران یا خواستن کاری از دیگران.

ذهن آگاهی در محل کار - سخنرانی مایکل چاسکالسون نویسنده کتاب 
روانشناسی کودک - سخنرانی جان گاتمن نویسنده کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا
سخنرانی مارک رودز نویسنده کتاب چگونه به هر مخاطبی ارائه مطلب کنیم
گفتگوی کوتاه لورا مارکام نویسنده کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال (2 دقیقه)
خواب کودک - گفتگوی کوتاه نویسنده کتاب راهنمای شادترین کودک برای خواب خوش
در انتظار گودو - چرا باید این رمان یا نمایشنامه را خواند؟
واکسن کرونا - مراقبت‌های پساواکسن کرونا همچنان توصیه می‌شود