دوقطبیِ چپ مغز و راست مغز – افسانه های زرد روانشناسی انسان

مغز

7) دوقطبیِ چپ مغز و راست مغز!

⚫⚫⚫

برشی از کتاب #دفترچه_خاطرات نوشته #چاک_پالانیک (2003):
او گفت نیمۀ چپ #مغز به منطق، زبان، محاسبه و استدلال می‌پردازد. در این نیمه است که مردم هویت شخصی خود را ادراک می‌کنند. این زیربنای واقعیت‌های منطقی و آگاهانه هر روز #زندگی #انسان را تشکیل می‌دهد. دکتر ادامه داد که سمت راست این اندام کانون عواطف، حس ششم، بینش و مهارت‌های تشخیص الگوهاست. یعنی همان نا‌خودآگاهی. دکتر گفت که مغز چپ دانشمند می‌سازد، مغز راست هنرمند می‌سازد.

وقتی این #دوقطبی را در رمان‌ها می‌خوانم، دنبال شواهد علمی برای ادعای شخصیت‌های #داستان نمی‌گردم. اما در هر افسانه‌ای اندکی چاشنی حقیقت نهفته است.

سخنی از #راجر_اسپری، برنده جایزه نوبل که برای نخستین بار مغز انسان را به دو #نیمکره تقسیم کرد (1960):
#لذت عمیقی که در مغز راستم احساس میکنم بیشتر از آن است که مغز چپم بتواند در قالب واژه‌ها بازگو کند.

⚫⚫⚫
آیا شما شخصی #خلاق و عاطفی هستید؟ شاید #هنرمند یا موسیقیدان؟ پس به احتمال قوی در دستۀ راست‌مغزها قرار می‌گیرید. نه؟! شاید هم شخصی منطقی و خشک هستید تا در دستۀ چپ‌مغزها قرار بگیرید.

این تصور که نیمکره‌های این اندام هر انسان بر نیمکره دیگر غلبه می‌کند تا ویژگی‌های شخصیتی را مشخص کند، اشتباهی فراگیر بیش نیست.
پژوهش‌ها و آزمایش‌های علمی آشکار کرده که هر انسانی از دو نیمکره مغزش به اندازه برابر استفاده می‌کند، هر چند برخی از توانایی‌های ذهنی در قسمت‌های متفاوتی از این اندام فعال می‌شوند.
در حقیقت، هر فعالیتی از طریق تمام اتصالات موجود میان قسمت‌های مختلف این اندام به اجرا درمی‌آید، خواه حل یک مسئله ریاضی باشد، یا یافتن راهی نو برای نواختن ساز بر پایۀ ترانه‌ای نامتعارف.
بسته به سبک زندگی و نوع پرورش هر فردی در محیط، برخی قسمت‌های این اندام قوی‌تر از بقیه می‌شوند چون این اندام انسان طوری سازگار شده تا به مدتی طولانی تحت شرایطی یکسان باقی بماند.
در هر حال، این اندام اصطلاحاً دارای لُب‌های متفاوت است، نه دوقطبیِ چپ و راست!