اغلب آدم‌ها دچار بحران میانسالگی می‌شوند – افسانه های زرد روانشناسی

میانسالگی

9) اغلب آدم‌ها دچار بحران میانسالگی می‌شوند.

⚫⚫⚫

برشی از کتاب گذرگاه‌های زندگی: بحران‌های پیش‌بینی‌پذیر در مسیر بزرگسالی نوشته #گایل_شیهی (2013):

#بحران دورۀ #خلاقیت : حیرت‌انگیزترین شواهد در مورد اینکه #انسان در #میانسالی به چنین مخمصه‌ای می‌رسد از روان‌تحلیلگری به نام الیوت ژاکه در لندن سرچشمه می‌گیرد. نخستین یافته‌های وی از این مشاهده می‌آید که هنرمندان سرشناس در تاریخ جهان غرب بطور مداوم از بحرانی در آثار خلاقانه خود به ستوه می‌آمدند که در طول سنین میانسالگی و اواخر دهه چهارم #زندگی رخ می‌داد.
در میان هنرمندان، ژاکه این شخصیت‌های برجسته را مثال می‌زد – #بتهوون ، گوته ، ایبسن و ولتیر. بر پایۀ همین #اندیشه بود که #نظریه ژاک بدین صورت بسط پیدا کرد: همه ما انسان‌ها به مرحلۀ بحرانی از رشد می‌رسیم. اگرچه نخستین نمونه‌های وی از میان گروهی بسیار خاص از جامعه بودند، اما در ادامه به تحلیل گروه‌های دیگر در حوزۀ تخصصی خودش پرداخت.
در #مقاله‌ ای که سال 1965 منتشر شد، ژاکه فرض کرد که گذاری بحرانی در حدود سن 35 سالگی رخ می‌دهد، نه تنها در نوابغ هنری و نخبه‌های نوآور، بلکه به شکلی ویژه در هر کسی بروز می‌کند. ژاکه برای اولین بار به این پدیده #بحران_میانسالگی گفت، البته آنقدر محتاط بود که اشاره کند چنین فرایند گذاری تنها برای چند سال طول می‌کشد و بارۀ دقیق آن از فردی به فرد دیگر فرق می‌کند.

⚫⚫⚫

اگر بین 30 تا 50 سالگی باشید، شاید این حس را کرده باشید، یا شاید هم تلقین کنید که بحران هویتی دارید؟
آدم‌ها به این برهه می‌رسند و ناگهان احساس می‌کنند زندگی آنطور که باید نیست و یا وحشت می‌کنند که ایام جوانی به پایان رسید. پولدارهای این دسته سپس شروع به ولخرجی می‌کنند، تغییر شغل عجیب می‌دهند، ابرو برمی‌دارند، لیپوساکشن می‌کنند و هزار اقدام دیگر برای فرار از #پیری .

در واقعیت، بحران میانسالگی به هیچ وجه همگانی نیست. پژوهشگران برآورد می‌کنند تنها حدود ده درصد از مردم جامعه از لحاظ ذهنی و رفتاری پا به این دوره می‌گذارند و بقیه ما آدم‌ها بدون اینکه عقل از سرمان بپرد از دهه‌ چهارم می‌گذریم.

البته بی‌تردید با چالش‌های فراوانی در مسیر #زندگی روبرو می‌شویم و شاید برخی از این رخدادهای ناشی از بحران میانسالگی را وانمود کنیم، اما در نهایت خودمان را نمی‌بازیم.

مطالب مرتبط: