بازی با واژه‌های عنوان سه فیلم که در ترجمه به فارسی جا ماندند

ترجمه فیلم

بازی با واژه‌های عنوان سه فیلم که در ترجمه به فارسی جا ماندند

مترجم‌ در این جور موقعیت‌ها پنج واکنش مختلف داره:

1) به هیچ وجه متوجه بازی واژه‌ها در ترجمه نمیشه و رد میشه. خیلی زحمت میکشه.
2) متوجه بازی واژه‌ها شده ولی برای تماشای فیلم وقت نداره و همون معنای اول واژه‌ها رو پشت سر هم در ترجمه قطار میکنه.
3) متوجه بازی واژه‌ها شده ولی از روی تنبلی یا ناشی‌گری هیچ مسئولیتی برای انتقال آن به بیننده حس نمیکنه.
4) متوجه بازی واژه‌ها شده و فیلم هم بصورت تحلیلی تماشا کرده، اما آرایه‌های ادبی رو طوری بی‌مهابا آزاد ترجمه میکنه که اثر تازه‌ای خلق میشه.
5) متوجه بازی واژه‌ها شده اما آهی وفادارانه به فیلمنامه‌نویس میکشه و آرزو میکنه کاش این هم مثل کتاب بود تا پایینش چند سطر پاورقی توضیحی بذاره.

من اگر دو فنجان قهوه سر کشیده باشم شماره 4 هستم، اگرنه سعی میکنم شماره 5. ?

مطالب مرتبط: