ترجمه کتاب نوآفرینی – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب نوآفرینی - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب نوآفرینی - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب نوآفرینی – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

🔷

8) کتاب نوآفرینی نوشته آدام گرانت ترجمه رضا رایان راد و محمد علی شفیعا از انتشارات آریاناقلم

⭐⭐⭐

نسخه ای که به دست من رسید حدود 300 صفحه وزیری بود. طرح جلد برجسته و قشنگی داشت ولی خب طبق معمول خانم کتابدار تزیینات اضافش را کنده بود؛ دقیقاً جایی که نوشته “دنیا را با خود سازگار کنید”
کتاب های آریانا قلم همیشه سخن ناشر و مقدمه مترجم خیلی خوبی دارند که شروع خواندن را لذت‌بخش‌تر می کنند.

اندیشه بنیادی این کتاب درباره خلاقیت و نوآوری در شرکت‌ها و افراد است. هدف نویسنده از بیان داستان‌‏های آشنای نوآفرینی شکستن بسیاری از باورهای رایج و بعضاً ریشه‌د‏ار در ذهن ماست. باورهای که بازدارنده هستند و مانع رشد.

وارسی

ذره‌بینم را برروی سه صفحه نگه میدارم:

مقدمه، صفحه 14:
▶ دوست کسی است که بتواند در شما پتانسیلی بیش از آنچه خودتان می‌بینید پیدا کند ◀
ترجمه راوشید: پتانسیل در اینجا همان ظرفیت نیست؟ بهش میخورد.

فصل 1، صفحه 17:
▶ باز هم پولی را خرج لنزهای گران‌قیمت جدید نمی‌کرد. ◀
ترجمه راوشید: علامت «را» در این مواقع برای عبارت ناشناس نمی‌آید.
باز هم پولی خرج لنزهای گران‌قیمت جدید نمی‌کرد.

فصل 4، صفحه 129:
▶ تعویق شاید نقطۀ مقابل کارآمدی باشد. ◀
procrastination may be the enemy of productivity
راوشید: آوردن واژه “دشمن” در اینجا مشکلی نداشت.

کتاب بدرود دون‌پایگی
کتاب سلاخ‌خانه‌ شماره پنج
کتاب جنس میانی
کتاب خودشیفتگی آیا روزی از دستت رها خواهم شد
کتاب کاندید
کتاب تافته‌های جدابافته
کتاب
کتاب زنجیرشدگان به میز
کتاب خودشیفتگی آیا روزی از دستت رها خواهم شد