جنگ و صلح – چرا اینقدر این کتاب رمان را ستایش می‌کنند؟

جنگ و صلح - چرا اینقدر این کتاب رمان را ستایش می‌کنند؟

جنگ و صلح – چرا اینقدر این کتاب رمان را ستایش می‌کنند؟

ویدیو در دو قسمت به مدت 7 دقیقه

🌼 جنگ و صلح دقیقاً در شبی آغاز می شود که نبرد میان فرانسه و روسیه درمی‌گیرد.
اشرافزاده ها در یک مهمانی شبانه درباره آشوب و خشونتی که نزدیک بود باهم داد و بیداد می کردند،
اما سپس موضوع عوض می شود و به سراغ جاهایی می رود که اشراف زاده ها اهمیت می دادند:
پول،
شهوترانی،
و مرگ.
همین صحنۀ اول آشکار می کند که کتاب چطور میان عرصه های سیاسی و شخصی پرش می کند و بوم نقاشی را گسترده تر و گسترده تر می کند.

شخصیت پردازی در جنگ و صلح

هیچ شخصیت اصلی در رمان جنگ و صلح وجود ندارد.
در عوض، خوانندگان وارد توری پهن و درهم‌تنیده از روابط میان انسان ها و پرسش های بنیادی می شوند.
آیا پسر غیرقانونی و بینوای یک کُنت می تواند با شاهدختی زیبارو اما فریب‌کار ازدواج کند؟
آیا تنها دوستش از میدان های نبرد اتریش جان سالم به درخواهد برد؟
آن دختر جوانی که همزمان عاشق هر دو مرد می شود چه؟
آدمهای واقعی با پیش‌زمینه تاریخی با تمام این ماجراهای خیالی آمیخته می شوند،
ناپلئون چندین بار در صحنه حاضر می شود،
و حتی یکی از اجداد تولستوی نقشی فرعی بازی می کند.

برای ادامه لطفاً تماشا کنید! 🌞

ذهن آگاهی در محل کار - سخنرانی مایکل چاسکالسون نویسنده کتاب 
روانشناسی کودک - سخنرانی جان گاتمن نویسنده کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا
سخنرانی مارک رودز نویسنده کتاب چگونه به هر مخاطبی ارائه مطلب کنیم
گفتگوی کوتاه لورا مارکام نویسنده کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال (2 دقیقه)
خواب کودک - گفتگوی کوتاه نویسنده کتاب راهنمای شادترین کودک برای خواب خوش
در انتظار گودو - چرا باید این رمان یا نمایشنامه را خواند؟
واکسن کرونا - مراقبت‌های پساواکسن کرونا همچنان توصیه می‌شود