جنگ و صلح – چرا اینقدر این کتاب رمان را ستایش می‌کنند؟

جنگ و صلح - چرا اینقدر این کتاب رمان را ستایش می‌کنند؟

جنگ و صلح – چرا اینقدر این کتاب رمان را ستایش می‌کنند؟

ویدیو در دو قسمت به مدت 7 دقیقه

? جنگ و صلح دقیقاً در شبی آغاز می شود که نبرد میان فرانسه و روسیه درمی‌گیرد.
اشرافزاده ها در یک مهمانی شبانه درباره آشوب و خشونتی که نزدیک بود باهم داد و بیداد می کردند،
اما سپس موضوع عوض می شود و به سراغ جاهایی می رود که اشراف زاده ها اهمیت می دادند:
پول،
شهوترانی،
و مرگ.
همین صحنۀ اول آشکار می کند که کتاب چطور میان عرصه های سیاسی و شخصی پرش می کند و بوم نقاشی را گسترده تر و گسترده تر می کند.

شخصیت پردازی در جنگ و صلح

هیچ شخصیت اصلی در رمان جنگ و صلح وجود ندارد.
در عوض، خوانندگان وارد توری پهن و درهم‌تنیده از روابط میان انسان ها و پرسش های بنیادی می شوند.
آیا پسر غیرقانونی و بینوای یک کُنت می تواند با شاهدختی زیبارو اما فریب‌کار ازدواج کند؟
آیا تنها دوستش از میدان های نبرد اتریش جان سالم به درخواهد برد؟
آن دختر جوانی که همزمان عاشق هر دو مرد می شود چه؟
آدمهای واقعی با پیش‌زمینه تاریخی با تمام این ماجراهای خیالی آمیخته می شوند،
ناپلئون چندین بار در صحنه حاضر می شود،
و حتی یکی از اجداد تولستوی نقشی فرعی بازی می کند.

برای ادامه لطفاً تماشا کنید! ?

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه