روز جهانی بهداشت و سلامت – هجدهم فروردین با حمایت سازمان جهانی بهداشت

روز جهانی بهداشت و سلامت

روز جهانی بهداشت و سلامت

***

📌 هجدهم فروردین از سال 1948 با حمایت سازمان جهانی بهداشت روز جهانی بهداشت و سلامت نامگذاری شده است.

📌 در طول هفت دهه گذشته، این جشن سالانه توانسته مسائل مهمی را پررنگ کند، از جمله سلامت روان، مراقبت از کودک و مادر و حتی تأثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت انسان.

📌 امسال بی‌تردید شعار روز جهانی بهداشت حول محور همه‌گیری کرونا می‌چرخد. با توجه به گزارشهای آماری از کشورهای مختلف، سازمان همچنان باور دارد که بشر تا پایان سال ۲۰۲۱ بر کرونا غلبه نخواهد کرد.

📌 پوشش همگانی نخستین هدف سازمان جهانی بهداشت است. کلید دستیابی به این هدف حصول اطمینان از این امر است که هرکسی بتواند به مراقبتهای مورد نیاز خود در هر زمان که به آن نیاز دارد دسترسی داشته باشد.

هزینه های سلامت و بهداشت

📌 کشورهایی در سرتاسر جهان به پیشرفت هایی در این حوزه نائل شده اند. با این حال،هنوز میلیونها نفر به هیچ یک از مراقبتهای بهداشتی دسترسی ندارند.

تعداد بیشتری از انسانها مجبورند که بین مراقبتهای بهداشتی و سایر هزینه های روزمره نظیر غذا، پوشاک و یا حتی مسکن یکی را انتخاب کنند.

📌 پوشش همگانی یعنی اینکه تمامی افراد و جوامع بتوانند در هر زمان و هر مکانی که به خدمات بهداشتی با کیفیت نیاز داشته باشند، بدون بار مالی به آن دسترسی داشته باشند.

این دربرگیرنده گسترۀ وسیعی از خدمات مورد نیاز در سراسر عمر از ترویج و ارتقا سلامت تا پیشگیری، درمان، بازتوانی و مراقبتهای تسکینی است.

کتاب بدرود دون‌پایگی
کتاب سلاخ‌خانه‌ شماره پنج
کتاب جنس میانی
کتاب خودشیفتگی آیا روزی از دستت رها خواهم شد
کتاب کاندید
کتاب تافته‌های جدابافته
کتاب
کتاب زنجیرشدگان به میز
کتاب خودشیفتگی آیا روزی از دستت رها خواهم شد