مردان و زنان به سبک‌های کاملاً متفاوت باهم ارتباط برقرار می‌کنند! – افسانه های زرد روانشناسی

مردان زنان

8) مردان و زنان به سبک‌های کاملاً متفاوت باهم ارتباط برقرار می‌کنند!

مردها برای سبزی پاک کردن و حرف زدن پشت برادرزن چی کم دارند؟

⚫⚫⚫

برشی از کتاب راهنمای #زنانه برای درک افکار #مردان نوشته شاون اسمیت (2003):
سالم‌ترین #روابط دارای فضایی برای نقاط قوت هر دو #مرد و #زن هستند.

در برهه‌ای از #زندگی شاید از دوستی شنیده باشید که در برقراری ارتباط با #جنس_مخالف یا درک منظور جنس مخالف مشکل دارد. افسانه بر اساس این #باور شکل گرفته که #مردان و #زنان آنقدر باهم فرق دارند که به #زبان‌ های متفاوتی حرف می‌زنند.

⚫⚫⚫

همانطور که برخی فرهنگ‌ها بیش از پیش افرادی را می‌پذیرند که با نقش‌های جنسیتی سنتی تطابق ندارند، پژوهش‌های علمی نیز درمی‌یابد که مردان و زنان آنقدر که تصور می‌کنند از لحاظ روانشناختی باهم تفاوت ندارند.

بنابر مقاله تازه‌ای که در انجمن روانشناسی آمریکا منتشر شده، انسان‌ها تمایل دارند بر پایۀ نقش‌های جنسی تعریف‌شده در محیط زندگی خود رفتار کنند. وقتی چنین انتظارات جنسی را از صحنه حذف کنیم، مردان و زنان اتفاقاً خیلی هم مشابه رفتار می‌کنند.

برشی از کتاب ویرگینی‌بوس موئریسکوئه و رساله‌های دیگر; نوشته رابرت لوی استیونسون (1881)
انسان موجودی است که تنها دنبال نان شب نمی‌گردد، بلکه اصولاً بر اساس برچسب‌های زبانی زندگی می‌کند. این خراش ریز میان جنس مرد و زن زمانی بازتر و عمیق‌تر می‌شود که برچسب‌های خاصی را به دخترها می‌آموزیم و برچسب‌های خاص دیگری را به پسرها.

تناقض اینجاست که در فارسی بر خلاف زبانهای دیگر مانند انگلیسی برای اشاره به بشر از «مرد» و برای اشاره به مرد و زن به جای «او» از ضمیرهای متفاوت استفاده نمی‌شود.

مطالب مرتبط: