مفعول – رعایت معرفگی در نگذاشتن علامت «را» در محتوای کتابچه‌های تبلیغاتی

رعایت معرفگی مفعول در نگذاشتن علامت «را» در محتوای کتابچه‌های تبلیغاتی یک بانک؟!

مفعول و معرفگی

بعد از این همه ایرادگیری‌های شبانه‌روزی، نمیشه از این یکی بی‌تفاوت گذشت و چند لحظه‌ای قدردانی نکرد.

در کتاب «غلط ننویسیم» آمده که استفاده از حرف اضافه “را” یا نشانه مفعول پس از اسم نکره در اکثر مواقع ضرورتی ندارد.

1. با توجه به علاقه‌هایت، کانال‌های مختلفی را در اختیار داشته باشی.
2. می‌توانی ارتباط پویاتری را با کسب‌وکارها داشته باشی.

رعایت معرفگی در نگذاشتن علامت «را» در محتوای کتابچه‌های تبلیغاتی یک بانک؟!

بعید بود. باریکلا.

مطالب مرتبط: