کتاب رمان کیمیاگر و قانون جذب – نگاهی به ترجمه قسمت کوتاهی از کتاب

کتاب ترجمه
✏ کائنات کمک کرد.
???

نگاهی به ترجمه قسمت کوتاهی از کتاب رمان کیمیاگر و قانون جذب.

من کتاب  رمان  کیمیاگر را زمانی به زبان اصلی خواندم که داغ داغ از تنور بیرون آمده بود. به‌تازگی دو نسخه از ترجمه های رسمی آن به  فارسی را امانت گرفتم و نگاهی مقایسه‌ای به قسمت‌های مهم انداختم.

?جملۀ مشهوری در این  کتاب هست که بارها نقل‌قول می‌شود:

1.  وقتی خواستار چیزی هستی، همه جهان در تکاپوی آن است که تو به خواسته‌ات برسی.
2. وقتی چیزی را بخواهی، همۀ کائنات دست به دست هم می دهند تا تو نائل به انجام آن شوی.

راوشید) وقتی چیزی را بخواهی، کل هستی طوری سازماندهی می‌شود که کمک کند به خواسته‌ات برسی. ?

↙ کمک کند. کمک کند. کمک کند. ↘

چرا مترجمی باید اراده انسان را در ترجمه کتاب محو کند؟

? درباره  قانون جذب به اندازه کافی در کتابهای گوناگون، دی‌وی‌دی، همایش و سخنرانی شنیدید. این خیال که  جهان هستی تنها بر اساس اندیشه‌های  انسان طوری بازچینی می‌شود که خواسته‌ای را برآورده کند، من را یاد کودکی می‌اندازد که از دور آرزو دارد غولی از قوری بیرون بیاید.

پائولو کوئلیو بی‌تردید رمان‌نویسی فوق‌العاده است. او در این کتاب به هیچ وجه قصد ندارد چنین پیامی در کیمیاگر به خواننده بدهد. خواسته‌ها به تلاش فردی و گروهی نیاز دارند، به  سختکوشی و قبول مسئولیت برای دستیابی.

? پسر چوپانی که در  داستان می‌بینیم هرگز با لم دادن و خیال‌پردازی در خانه به خواسته‌اش نرسید.

او کار کرد.
شکست خورد و دوباره تلاش کرد.
از موانع گذر کرد.

 کائنات نه به تکاپو افتاد، نه دست به دست داد.

واکنش نشان داد.

ترجمه پایانی: کمک کرد.

???

مطالب مرتبط: