کودک مونته سوری – ترجمه کتابی به فارسی در زمینۀ روانشناسی خانواده و فرزندپروی

کودک مونته سوری – ترجمه کتابی به فارسی در زمینۀ روانشناسی خانواده و فرزندپروی

کودک مونته سوری

ترجمه کتابی به فارسی در زمینۀ روانشناسی خانواده و فرزندپروی دیروز در راوشید تکمیل شد.

این کتاب دو سال پیش منتشر شده و تا به حال در ایران به فارسی ترجمه نشده است.

???

در فصل آخر، مطالبی درباره دسته‌بندی چهار مرحله رشد کودک هست که در کتابهای قبلی ندیده بودم.

دکتر مونته‌سوری براساس مشاهدات علمی‌اش از رشد کودک از بدو تولد تا 24 سالگی نمای کلی ارائه داد و اسم آن را چهار مرحلۀ رشد گذاشت.
شاید تعجب کرده باشید او انسان‌ها را تا سن 24 سالگی کودک در نظر می‌گرفت. حالا تحقیقاتی که روی مغز انجام شده نشان می‌دهد قشر جلوی پیشانی – بخش تصمیمات منطقی و رفتارهای اجتماعی – تا اوایل دهۀ سوم زندگی به رشدش ادامه می‌دهد.

بیش از صد سال بعد، تحقیقات روی مغز دارد مشاهدات دکتر مونته‌سوری را تأیید می‌کند.
در هر یک از مراحل رشد، که شش سال طول می‌کشد، دکتر مونته‌سوری متوجه هماهنگی رشد جسمی، روانی، و رفتار کودک شد.

بیایید ببینیم بعد از دوران نوپایی چه اتفاقاتی می‌افتد.

نوپایی (0-6 سالگی): اولین مرحلۀ رشد

هدف در مرحلۀ اول این است که از لحاظ جسمی و زیستی از والدین مستقل شود. به خاطر رخ‌دادن چنین تغییر عظیمی این دوره سرشار از دگرگونی و بی‌ثباتی است.
در این دوره کودک تغییر جسمی چشمگیری را تجربه می‌کند – از نوزادی که کاملاً به بزرگترها وابسته بود به کودکی که می‌تواند حرف بزند، راه برود و خودش غذا بخورد تبدیل می‌شود.
حرکت به سمت مستقل‌شدن همچنین به این معناست که گاهی دوست دارند به والدین بچسبند و گاهی ما را پس می‌زنند و می‌خواهند خودشان کارها را انجام دهند.

این به‌نوعی بحران استقلال است. کودک همچنین همه چیز را می‌سنجد تا دنیای پیرامونش را درک کند…

مطالب مرتبط: