ترجمه کتاب قوی سیاه – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب قوی سیاه

ترجمه کتاب قوی سیاه

ترجمه کتاب قوی سیاه – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

?

5) کتاب قوی سیاه نوشته نسیم طالب ترجمه محمدابراهیم محجوب از انتشارات آریاناقلم

⭐⭐⭐

علاقمندان به موضوع مدیریت و کارآفرینی، این کتاب ترجمه ای را خواندید؟

طراحی داخلی دورنگ و قشنگ. جلد برجسته 348 صفحه وزیری، تصاویر و نمودارهای گویا که به درک مطلب کمک می‌کنند.

در قسمت آغازین ترجمه کتاب می‌خوانیم:
پيش از كشف استراليا، مردم دنياى كهن بی چون وچرا باور داشتند هر قويى سفيد است چون تجربيات ايشان پيوسته اين باور را تأييد می‌كرد… تنها يك مشاهده كافى است تا گزاره‌اى كلى كه دستاورد هزاران سال تماشاى ميليون‌ها قوى سفيد است بی‌اعتبار شود- تنها با ديدن يك قوى سياه.

مترجم در یادداشت خود توضیح داده که چرا واژۀ پربسامد randomness را بطور اختصاصی در این متن به «بختانگی» برگردان کرده است. به نظرم این معادل به درد کتاب دیگر همین نویسنده هم می‌خورد.

Fooled by Randomness
فریفتۀ بختانگی؟!

وارسی

برگردیم به «قوی سیاه»
دیباچه، صفحه 13:
▶ چون تجربیات ایشان پیوسته این باور را تأیید می‌کرد ◀
ترجمه راوشید: ترجمه وقتی خوب انجام شده باشد، مجبورم سختگیرتر نگاه کنم.
empirical evidence
شواهد تجربی

فصل نوزدهم، صفحه 359:
▶ وقتی از دست دادن قطار دردآور نیست ◀
ترجمه راوشید: ما وقتی دیر به ایستگاه می‌رسیم، از قطار جا می‌مانیم، مالی را از دست نمی‌دهیم. این اختلاف از تفاوت فعل‌های lose و miss ریشه می‌گیرد.

when missing a train is painless
وقتی جا ماندن از قطار دردآور نیست

Missing a train is only painful if you run after it!
جا ماندن از قطار تنها هنگامی درد‌آور می‌شود که دنبالش بدوی!

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است