ترجمه کتاب نوآفرینی – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب نوآفرینی - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب نوآفرینی - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب نوآفرینی – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

🔷

8) کتاب نوآفرینی نوشته آدام گرانت ترجمه رضا رایان راد و محمد علی شفیعا از انتشارات آریاناقلم

⭐⭐⭐

نسخه ای که به دست من رسید حدود 300 صفحه وزیری بود. طرح جلد برجسته و قشنگی داشت ولی خب طبق معمول خانم کتابدار تزیینات اضافش را کنده بود؛ دقیقاً جایی که نوشته “دنیا را با خود سازگار کنید”
کتاب های آریانا قلم همیشه سخن ناشر و مقدمه مترجم خیلی خوبی دارند که شروع خواندن را لذت‌بخش‌تر می کنند.

اندیشه بنیادی این کتاب درباره خلاقیت و نوآوری در شرکت‌ها و افراد است. هدف نویسنده از بیان داستان‌‏های آشنای نوآفرینی شکستن بسیاری از باورهای رایج و بعضاً ریشه‌د‏ار در ذهن ماست. باورهای که بازدارنده هستند و مانع رشد.

وارسی

ذره‌بینم را برروی سه صفحه نگه میدارم:

مقدمه، صفحه 14:
▶ دوست کسی است که بتواند در شما پتانسیلی بیش از آنچه خودتان می‌بینید پیدا کند ◀
ترجمه راوشید: پتانسیل در اینجا همان ظرفیت نیست؟ بهش میخورد.

فصل 1، صفحه 17:
▶ باز هم پولی را خرج لنزهای گران‌قیمت جدید نمی‌کرد. ◀
ترجمه راوشید: علامت «را» در این مواقع برای عبارت ناشناس نمی‌آید.
باز هم پولی خرج لنزهای گران‌قیمت جدید نمی‌کرد.

فصل 4، صفحه 129:
▶ تعویق شاید نقطۀ مقابل کارآمدی باشد. ◀
procrastination may be the enemy of productivity
راوشید: آوردن واژه “دشمن” در اینجا مشکلی نداشت.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار