جهش به آن سوی گودال سردرگمی – سه بریده متن از کتاب

جهش به آن سوی گودال سردرگمی - سه بریده متن از کتاب

جهش به آن سوی گودال سردرگمی – سه بریده متن از کتاب

? 1) آنتونی یک ارزیابی صادقانه درباره شرکت خود و مهارتهای خودش در مقام #کارآفرین نوشته است که سرشار از داستانهای شخصی در مورد ضعف انسانی و حماقت میباشد. او همچنین این کتاب را با #مشاوره پُر کرد. اگر میخواهید کسب وکاری شروع کنید و این کتاب را به عنوان نقشه راه و یا ابزار الهام‌بخش خریداری کنید، پیشنهاد میکنم که آن را همراه با یک ماژیک فسفری بخوانید مگر اینکه احتمالاً بخواهید هر صفحه را علامتگذاری کنید .یعنی مطالبش تا این حد خوب است

? 2) هیچ راهی برای دور زدنش وجود ندارد. دنیای کسب‌و‌کار میتواند بیرحم باشد .این را در نظر بگیرید: نیمی از #کسب‌وکار ها تنها در اولین سال بهرهبرداری از بین خواهند رفت .هشتاد درصد از کسب‌وکارهای جدید تا پنجمین سالگرد خود با شکست مواجه خواهند شد. با رسیدن به ۱۰ سال، ۹۶ درصد شکست خواهند خورد. تنها ۴ درصد به اندازه یک دهه دوام خواهند آورد و آن به این معنی نیست که بقیه از خطر در امان می‌مانند.

? 3) هرگز نباید افسوس اشتباهات خود را بخورید. در عوض، درس‌هایی که از #شکست ‌های اجتناب‌ناپذیر خود یاد می‌گیرید را ارزش‌گذاری کنید. گذشته از این‌ها، اگر اشتباه نکنید احتمالاً نمی‌توانید خودتان را به اندازۀ کافی جلو ببرید…

مطالب مرتبط: