ده کتاب علمی-تخیلی که آینده را پیشگویی کردند – انرژی خورشیدی

ده کتاب علمی-تخیلی که آینده را پیشگویی کردند، با آگاهی فرازمینی یا تصادفی – انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

4) رمان رالف124 نوشته هوگو گرنسباک‌ (1925):

⭐⭐⭐

▶ یک موج ضرباندار قطبی‌شده از آسمان اگر برروی شیئی فلزی تابیده شود می تواند درست مثل پرتوی خورشید از سطحی روشن یا آینه بازتاب ‌شود.

البته این ضریب تابش در فلزهای مختلف فرق می‌کند. سرتاسر زمینی به وسعت 20 کیلومتر که توصیف میکنم پوشیده از ورقه‌های شیشه‌ای سنگین است که در زیر آنها دستگاه فوتوالکتریک می‌تواند حرارت خورشیدی را به انرژی برق تبدیل کند. ◀

⭐⭐⭐

من این کتاب زیرخاکی Ralph 124 را به زبان اصلی خواندم. به جز نسخه اصلی، هیچ ترجمه فارسی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پیدا نمی‌شود.

خلاصه داستان

رالف124 در واقع نام دانشمندی است که به توصیف اختراعات آن روزگار می‌پردازد. این داستان در سال 2660 میلادی رخ می‌دهد اما تنها حدود نیم قرن بعد از نگارش کتاب یعنی در سال 1974 برآورد میشد که تنها شش خانه خصوصی در سرتاسر آمریکای شمالی از انرژی خورشیدی برای گرمایش یا سرمایش بهره می‌بردند.

بعدها در طول تحریم نفتی اعراب 1973 و بحران انرژی 1979. بیشتر کشورهای جهان شروع به توسعه #فناوری ‌های مرتبط با انرژی خورشیدی کردند.

مطالب مرتبط: