زنگبار – این قراره خودرو باشه، ولی در واقع باید اون دکمه رو فشار بدم

زنگبار – این قراره خودرو باشه، ولی در واقع باید اون دکمه رو فشار بدم

سرپا بر زنگبار خودرو

? همانطور که سه‌شنبه پیش قول داده بودم، بریده شماره 1 از رمان سرپا بر زنگبار درباره خودرو برقی

وقتی دونالد یکی از شخصیت‌های داستان می‌خواست برای اولین بار یک خودرو برقی رو روشن کنه، چند لحظه به اسمش فکر کرد و آهی کشید:

▶ این قراره خودرو باشه، ولی در واقع باید اون دکمه رو فشار بدم. ◀

راوشید: من بهت میگم دونالد جون، این روزها نه تنها باید استارت بزنی، بلکه باید سکان این کشتی خیابانی هم مدام بچرخونی، دنده چاق کنی، توی شلوغی همش گاز و ترمز کنی (کلاچ هیچی).

بله، به اون گیاهان وحشی که در بیابان می‌رویند خودروووو میگن، نه به این آهن‌غراززززه‌ها!

مطالب مرتبط: