علت ها و فلسفه ستون کردن کتاب ها زیر صفحه نمایشگر – مغزت را مرتبسازی کن

کتاب

شما چند تا و چه نوع کتاب هایی زیرش گذاشتید؟

? ستون کردن #کتاب ها زیر صفحه نمایشگر چهار دلیل عمده دارد:
یک – دوست دارید هر روز قبل از اینکه ایمیل ها را زیر و رو کنید یک بار به کتابها صبح بخیر بگویید.
دو – #قفسه‌ های اتاق به اندازه کافی جا ندارند و می خواستید #میز #تحریر را اینطوری مرتب کنید.
سه – کتابها پس از مدتی به آجرهای بی‌خاصیتی تبدیل شده‌اند که باید بروند لای جرز پایه.
چهار – با خواندن مقاله‌ای درباره بهداشت کار خواستید ارتفاع #نمایشگر را با چشم تنظیم کنید.

و درست همین جا بود که فکر بکر پایه‌های قابل‌تنظیم برای نمایشگرهای رومیزی به بشر الهام شد… ?

#مرتب‌سازی_مغز را از روی میز کار شروع کنیم.

مطالب مرتبط: