هویت انسان با زبان بدن دگرگون می‌شود؟ – قسمت چهارم

بدن

هویت انسان با زبان بدن دگرگون می‌شود؟ – قسمت چهارم
و این لحظه طلایی برای من بود. چون دو اتفاق افتاد. یکی اینکه فهمیدم، خودم دیگر چنین احساسی ندارم، من دیگر چنین احساسی نداشتم، اما او داشت و من حس می کردم.

دومی اینکه او اتفاقاً قرار بود اینجا باشد! یعنی می توانست وانمود کند و به فرد درست تبدیل شود. پس بهش گفتم: «چرا، باید باشی.» تو قرار هست اینجا باشی و فردا باید این موقعیت را وانمود کنی. باید خودت را قدرتمند نشان دهی و… (کف و تشویق) باید وارد کلاس درس شوی و مشارکت کنی.

و بهترین نظر موجود در بین همکلاسی ها را بدهی. درست شد؟ او بهترین نظر کلاس را ارائه داد، همه به طرفش برگشتند و اینطوری شده بودند، من هیچ وقت متوجه حضور چنین فردی در کلاس نشده بودم.
(خنده) او چند ماه بعد به من سر زد، فهمیدم نه تنها وانمود کرده بود تا جواب بگیرد، بلکه واقعاً وانمود کرده بود و به فرد درست تبدیل شده بود. او دگرگون شده بود.

تکرار حالت بدن

پس از شما هم می خواهم وانمود نکنید تا جواب بگیرید؟ وانمود کنید تا تبدیل شوید. آنقدر این کار را تکرار کنید تا درونتان نهادینه شود. آخرین نکته ای که می خواهم در این مورد با شما در میان بگذاریم اینکه تغییرهای جزئی می تواند به تغییرهای کلان منتهی شود.

دو دقیقه طول می کشد، هر دفعه دو دقیقه، دو دقیقه، دو دقیقه قبل از اینکه به موقعیت اضطراب زای بعدی بروید، به مدت دو دقیقه این ترفند را در آسانسور امتحان کنید، داخل دستشویی، سر میز کار پشت درهای بسته.
باید این کار را انجام دهید. مغزتان را طوری پیکربندی کنید که در آن موقعیت بهترین عملکرد را داشته باشد. سطح تستوسترون خون را افزایش دهید. کورتیزول را کاهش دهید.

آن موقعیت را طوری ترک کنید که انگار نتوانستید خود واقعی تان را بروز دهید. کاری کنید تا آن موقعیت نشان داد که شما واقعاً چه کسی هستید و چه شایستگی دارد. پس در اینجا از شما می خواهم که هم حالت های پرقدرت بدن را امتحان کنید و هم این علم را با دیگران یاد بدهید، چون خیلی ساده است.
البته زیاد نمی خواهم منم منم کنم. (خنده) ترفند را به اشتراک بگذارید. به دیگران آموزش دهید. چون افرادی که بیشتر از آن استفاده می کنند کسانی هستند که فرصت ها و امکانات و مقام و قدرت فراوانی ندارند.

به دیگران یاد بدهید تا خصوصی برای خودشان تمرین کنند. آنها به بدن، حریم خصوصی و دو دقیقه زمان نیاز دارند. اینطوری کیفیت زندگی بطور معناداری بهبود پیدا خواهد کرد. سپاسگزارم.

مطالب مرتبط: