چه میشد اگر انسان از ظرفیت کامل مغز خود استفاده میکرد؟ – قسمت دوم

مغز انسان
چه میشد اگر انسان از ظرفیت کامل مغز خود استفاده میکرد؟ – قسمت دوم

با داشتن دسترسی به ظرفیت کامل مغز دیگر در برابر انسان های پیرامون بی حد و مرز خواهید شد. در چنین موقعیتی چه کار خواهید کرد؟

اول از همه باید بروید سراغ آن مکعب روبیک و بالاخره مرتبش کنید تا دیگر اینقدر داخل قفسه خاک نخورد. به باهوش‌ترین دوست‌تان زنگ بزنید و به مسابقه شطرنج دعوتش کنید. حریف را در دو حرکت مات کنید! حالش را ببرید!

بعد از اینکه حسابی ادای نابغه ها را درآوردید، حالا باید دنبال مبارزه ای جدی باشید. باهوش بودن یعنی اینکه به اندازه ما ساده‌لوح ها به خوشبختی سطحی راضی نباشید و با کلیشه ها سرگرم نشوید.

حالا علاقمندی شما چیست؟ هنر؟ علم؟ فناوری؟ وقتی به فردی بی حد و مرز تبدیل شوید، دیگر لازم نیست انتخاب کنید پیکاسو را زیادی بزرگش کردند!” ببخشید دیر رسیدم، تمام شب بیدار بودم تا سرطان را درمان کنم!” 

پس با خودم فکر کردم چرا من نه…؟” “همینطوری بود که توالت مسافر زمان خلق شد!” خیلی خب، بسه دیگه!

مغز بی حد و مرز

بی حد و مرز؟ وقتی انسان تمام انرژی مغزش را برای یک شاهکار هنری، درمان بیماری یا اختراع صنعتی مصرف کند، چه اتفاقی برای بدن می افتد؟ ریه ها نفس می کشند، قلب ضربان می خورد، غذا در معده هضم می شود و جریان خون به گردش ادامه می دهد.

همه این وظایف با دستور مغز انجام می شود. حتی اگر می توانستید به 100% از ظرفیت این اندام دسترسی پیدا کنید، قادر به بهره‌گیری از آن نبودید. چون به نیازهای بدن برای زنده ماندن محدود می شدید.

به خاطر بیاورید وقتی پرسیدیم: آیا باور می کنید که انسان ها فقط از 10% مغزشان استفاده می کنند؟ واقعاً باور کردید؟ عدد 10 درصد دروغی بیش نیست و به احتمال زیاد از نوعی سرگشتگی سرچشمه می گیرد.

ساختار مغز انسان

مغز انسان به اندازه 10% شامل نورون ها و 90% یاخته های گلیال است. انواع مختلفی از نورون ها در مغز وجود دارد که هر کدام مسئول کارکردهای خاصی هستند.

اما بطور کلی، نورون ها این اندام را قادر می سازند تا اطلاعات را پردازش کند و انتقال دهد. در حالی که یاخته های گلیال پیرامون نورون ها قرار دارند و برای آنها تکیه گاه و روکشی عایق فراهم می کنند.

و راستش را بخواهید، مغز تمام انسان ها بطور یکسان طراحی شده است تعداد نورون های مغز شما به همان اندازه آلبرت انیشتین است! پس چطور می توانیم باهوش تر باشیم؟

مغز خود را مانند عضله تمرین دهید، تحریکش کنید، کارهای جدید امتحان کنید، چالش‌پذیر باشید و به اندازه کافی استراحت کنید عادت های سالم در خودتان پرورش دهید، باهوش بودن یعنی همین!

و تا جایی ادامه دهید که مغزتان سوووووت بکشد!

مطالب مرتبط: