چه میشد اگر انسان از ظرفیت کامل مغز خود استفاده میکرد؟ – قسمت اول

مغز انسان هوش

چه میشد اگر انسان از ظرفیت کامل مغزش استفاده میکرد؟ – قسمت اول

انسان به کمک مغز خود هر کاری می تواند انجام دهد! در یک دقیقه شاهکار نقاشی خلق کند، در یک ساعت هر زبانی را بیاموزد، یک شبه شرکتی چندمیلیارد دلاری بسازد، و همین فردا بر جهان فرمانروایی کند!

پس مانع کجاست؟ چرا کاری که می خواهید انجام نمی دهید؟ در نوزادی به اندازه کافی به موسیقی موزارت گوش نکردید؟ در نوجوانی به اندازه کافی غذاهای گیاهی نخوردید؟ آیا دلیل رویایی بودن اینها بهره نبردن از ظرفیت کامل این اندام است؟ می خواهید بدانید چطور امکان دارد؟

به برنامه «چه میشد اگر» خوش آمدید، در اینجا می بینیم که مغز انسان با ظرفیت کامل چه شکلی می شود. باید اعتراف کرد که مغز اندامی بسیار پیچیده است.

دانشمندان قرنها به مطالعه  این اندام پرداخته اند و امروز همچنان داریم به رازهای آن پی می بریم. اما مراقب باشید! جستجو به دنبال حقایق علمی گاهی به افسانه منتهی می شود.

هوش در مغز انسان

برای باهوش تر شدن این اندام باید بزرگ تر بشود اشتباه! اندازه مغز بیشتر به نسبت‌ها مرتبط می شود تا میزان هوش موجود زنده. برای مثال، این مغز انسان در کنار نهنگ. حدس بزنید کدام باهوش تر است حدس بزنید بدن کدام یک به قدرت پردازش بیشتری نیاز دارد.

مغز ما کوچکتر از نهنگ است چون بدن کوچکتری هم داریم. با این حال، مال انسان طوری ساختار یافته که به بقا و پیروزی اش کمک می کند. با این حساب، آیا باور می کنید که انسان ها فقط از 10% مغزشان استفاده می کنند؟ بیایید فرض کنیم 100 درصد.

همگی دیده ایم که افراد باهوش می توانند چه کارهایی بکنند. آنها از طریق آثار هنری، موسیقی و ادبیات به ما الهام می بخشند؛ مرزهای برد و باخت در ورزش را می شکنند؛ ابزارهایی ابداع می کنند که زندگی انسان را راحت تر کند؛

و به سازماندهی جامعه بطور عام کمک می کنند تا همگی نیرومندتر شویم کاری. به نتیجه خوب یا بدش نداریم.

مطالب مرتبط: