کتاب جهان مسطح است : تاریخ فشرده قرن بیست و یکم نوشته مایکل پولان

کتاب جهان مسطح است

کتاب جهان مسطح است : تاریخ فشرده قرن بیست و یکم نوشته مایکل پولان

🔷

“این گونه کشورها تلاش می کنند انرژی، کارآفرینی، خلاقیت و هوش موجود در مردان و زنان خودشان را استخراج کنند، به جای آنکه چاه های نفت حفر کنند.”

💡 سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

15) کتاب جهان مسطح است : تاریخ فشرده قرن بیست و یکم نوشته مایکل پولان

▶ کشور آرمانی در جهان مسطح هیچ منابع طبیعی ندارد، زیرا کشورهای خالی از منابع طبیعی بطور معمول درون خودشان را حفاری می کنند نه زمین.

این گونه کشورها تلاش می کنند انرژی، کارآفرینی، خلاقیت و هوش موجود در مردان و زنان خودشان را استخراج کنند، به جای آنکه چاه های نفت حفر کنند.

تایوان سرزمینی متشکل از یک تکه صخره لخت و لم‌یزرع وسط دریایی مملوء از گردبادهای سهمگین است که هیچ منابع طبیعی ندارد، تنها سرچشمه پیشرفت آن نیروی انسانی، بلندپروازی و استعداد خود مردمانش است و امروز سومین ذخایر مالی بزرگ جهان را در اختیار دارد.

موفقیت و رونق اقتصادی هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی و حتی قسمت ساحلی چین را می توان به همان ویژگی مسطح بودن نسبت داد. ◀

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار