قرص حکومتی – ده کتاب علمی-تخیلی که آینده را پیشگویی کردند

ده کتاب علمی-تخیلی که آینده را پیشگویی کردند، با آگاهی فرازمینی یا تصادفی – قرص

قرص

6) رمان دنیای قشگ نو نوشته آلدوس هاکسلی :

⭐⭐⭐

▶ اگر دیکتاتور دلش می‌خواست، این قدرت را بی‌تردید داشت که از چنین داروهایی با اهداف سیاسی استفاده کند. او با دستکاری ساختار شیمیایی مغز مردم می‌توانست خودش را علیه هر نوع ناآرامی سیاسی در امان نگه دارد و آنها را در همان جایگاه پستشان راضی کند.

او از قرص های آرامش‌بخش می‌توانست برای خنثی کردن آشوب استفاده کند، همینطور مواد روانگردان برای پرت کردن حواس قشر فلک‌زده جامعه از بدبختی‌هایشان. اما باید پرسید که دیکتاتور چگونه قادر خواهد بود قرص ها را به مردم تجویز کند طوری که احساس و رفتاری باب دل حکومت پیدا کنند؟

خُب، تنها کافی خواهد بود که قرص ها را در معرض فروش قرار دهد. ◀

⭐⭐⭐

دارودرمانی

آلدوس هاکسلی در رمان «دنیای قشنگ نو» قرص هایی را پیشگویی کرد که حالت روانی انسان را دگرگون می‌کنند و تا جایی که هدف درمانی باشد بهبود می‌دهند.
در این رمان، با مکانی پادآرمانی روبرو می‌شویم که دنیایی قشنگ و نو را در آینده‌ای نزدیک توصیف می‌کند؛ دنیایی که در آن جوامع زیردست حکومت‌ها به مصرف داروهای روان‌گردان وابسته می‌شوند؛ دنیایی بر پایه سرمایه‌داری که در آن مردم به آزادی جنسی بیشتر از تک‌همسری بها می‌دهند و روزبه‌روز از حکومت جدا می‌شوند و زندگی بی‌حسی را ادامه می‌دهند.

مطالب مرتبط: