نمونه‌ترجمه‌های راوشید در زمینه‌های مختلف

نمونه‌ترجمه‌های راوشید در زمینه‌های پزشکی قرارداد تجاری اساسنامه اقتصاد

ترجمه دانشگاهی انگلیسی به فارسی: مقاله پزشکی

Suboptimal EN volume delivery continues to be an issue in critically-ill patients. Data from our single-center tertiary MICU study demonstrated that patients received 51% of their prescribed EN volume. Initiation and advancement of EN was identified as the most common reason for inadequate EN volume delivery.

تغذیه روده‌ای با حجم کمتر از حد مطلوب همچنان یکی از مسائل مربوط به بیماران بدحال به شمار می‌رود. داده های حاصل از مطالعه برروی مرکز و بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی نشان داد که بیماران 51 درصد از حجم تغذیه روده‌ای تجویزی خود را دریافت کردند. شروع و پیشرفت تغذیه روده‌ای به عنوان شایع‌ترین دلیل برای تغذیه روده‌ای ناکافی شناسایی شد.

ترجمه مقالات پزشکی

ترجمه دانشگاهی فارسی به انگلیسی: مقاله مهندسی عمران

براي انجام آزمایشها از رسوبات غیر چسبنده با قطر متوسط 0.51 میلیمتر و با جرم مخصوص 1700 کیلوگرم بر مترمکعب استفاده گردید. در ارتفاع سطح آب 15 سانتیمتر با تمام بازشدگی دریچه تحتانی (شیر فلکه 2 اینچی) حداکثر دبی 2 لیتر بر ثانیه از آن میتوان تخلیه کرد.

These experiments involved non-adhesive sediments with an average diameter of 0.51 mm and a specific mass of 1700 kg/m3. At water level of 15 cm when the bottom valve (i.e. 2-inch tap) is fully opened, it discharges a maximum flow rate of 2 lit/s.

ترجمه مقاله مهندسی

ترجمه کتاب ادبی: فارسی به انگلیسی

به جز تخت مسوول خواب گاه، بقیه ی تخت ها دو طبقه اند. در واقع چند تا لوله ی کج و کوله را سر و ته هم جوش زده اند یک رنگ طوسی مرده هم -مثلا براي خوشگلی- ماليده اند رویشان و شده تخت؛ تختی که هر ماه باید کلی بابتش” بسلفم”، همین است.
اتاق ها با آن تخت های زمخت و چیدمان دل گير، بي اختيار آدم را یاد زندان زنان می اندازد. لااقل توی فیلم هایی که من دیده ام این ریختی بودند.

All beds in the dorm were double bunk except for the warden’s. A couple of crooked rods were welded together and painted pale grey to make a bed. This was exactly what I had to pay the pretty dollar for every month.
With their jagged beds and gloomy decoration, the rooms instantly reminded you of a women prison. That was how they looked like at least in the movies I had watched.

ترجمه کتاب ادبی

ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی: اقتصاد

The argument is simple: bubbles are created by people, and while it is possible to predict that most people will do something unwise in the stock market, it is impossible to predict for how long. We may know that there is a bubble, but we don’t know when it will burst. It may take years. Many people have lost a lot of money betting against the market in a bubble, and even if they were right, they often run out of money before the market makes a correction.

می‌توان این استدلال ساده را پذیرفت که مردم حباب را می‌سازند. اگرچه رفتار ناشیانۀ مردم در بازار سهام قابل‌پیش‌بینی است، نمی‌‌توان گفت تا فرودِ فاجعه چقدر طول خواهد کشید. شاید خبر داشته باشیم که حبابی در جریان است ولی هرگز خبردار نمی‌‌شویم چه زمانی خواهد ترکید. شاید سالها طول بکشد. خیلی از مردم مبالغ هنگفتی از پولشان را با شرط‌بندی در بازاری حبابی باختند. حتی اگر درست هم حدس می‌زدند، قبل از آنکه بازار اصلاح شود تمام پولشان را خرج کرده بودند.

ترجمه مقاله اقتصاد

اسناد و مدارک انگلیسی به فارسی: قرارداد تجاری

6.5 Obey with all current and future instructions and guidelines of the territory and MCCI in full compliance.
6.6 Keep MCCI harmless from any third party claim or charges arising directly from this contract during the contract and five (5) years after.

6.5 از کلیه دستورالعمل‌ها و رهنمودهای جاری و آینده قلمرو و همراه اول بطور کامل پیروی کند.
6.6 از همراه اول در برابر هر نوع ادعای طرف سوم یا اتهامات ناشی از تماس مستقیم در مدت قرارداد و پنج سال پس از آن محافظت کند.

ترجمه قرار داد تجاری

اسناد و مدارک فارسی به انگلیسی: اساسنامه

ماده (2): انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت‌مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

Article (2): Association shall be formed as a non-profit organization which operates in scientific, research and technical areas. It shall be deemed a legal and corporate entity upon the date of registration, and chairman of the board shall act as the legal representative of Association.

ترجمه اساسنامه

چندرسانه‌ای: زیرنویس سریال

JOSIE (V.O.)
Come on Vaughn! Hit em! Touch down!
JOSIE (V.O.)
Come on Vaughn, score!
LUCAS (V.O.)
All right all right. You can do it Vaughn. Come on.
JOSIE (V.O.)
You can do it Vaughn!
LUCAS
You know, life really sucks for athletes. I mean, Vaughn’s in his prime, but it’s all downhill from here. Intellectual ability, on the other hand, just improves with age.

جوزي:
بلند شو وان! بزنش!‌ زودباش!
زودباش وان، امتياز بگير!
لوكاس:
خيلي خوبه، خيلي خوبه. تو مي‌توني وان. زود باش!
جوزي:
تو مي‌توني وان!
لوكاس:
مي‌‌دوني، زندگي واسه ورزشكار‌ها عذابه. منظورم اينه، وان الآن توي اوج آمادگيه، ولي بعد همش سرازيريه. برعكس، توانايي ذهني همراه با سن آدم رشد مي‌كنه.

ترجمه زیرنویس فیلم

ترجمه ادبی فارسی به انگلیسی: داستان کوتاه

نیمکت کنارساحل
اتوبوس در همان ایستگاه همیشگی ایستاد. راننده زن بود و می دانست چه کسی باید پیاده شود. از آینه به او که مردی هشتاد و دوساله بود و روی صندلی سوم نشسته بود نگاه کرد و بعد با فشار یک دکمه در را گشود. پیر مرد که می دانست به مقصد رسیده، با کمک عصایش بلند شد و به طرف در رفت. اماقبل از پیاده شدن با لبخندی به راننده نگاه کرد و گفت:

The Beachside Bench
The bus stopped at the usual station. The driver was a woman knowing who should get off. In the rearview mirror, she looked at the 82-year-old man sitting on the seat at the third row. Then, she pressed a button opening up the door. Knowing he had arrived at his destination, the old man stood up on his stick walking to the door. Before getting off the bus, he looked at the driver with a smile:

ترجمه داستان کوتاه-راوشید

ترجمه ادبی انگلیسی به فارسی: رمان بلند

she said. “You know what he did? He rolled up all of his filthy cigarettes, went to the market
when it was in town, and traded them with some gypsy.”
“Eight cigarettes per book.” Papa shoved one to his mouth, in triumph. He lit up and took in the smoke. “Praise
the Lord for cigarettes, huh, Mama?”

او گفت: «می‌دونی اون خوک‌کثیف چی کار کرد؟ اون همه سیگارهای کثیفشو لوله کرد، رفت توی بازار شهر که راه افتاده بود و اونا را با یه مشت آشغال عوض کرد.» بابا یکی از آن‌ها را پیروزمندانه در دهانش گذاشت و گفت: «هشت تا سیگار به ازای هر کتاب.» او سیگار را روشن کرد و دود آن را فرو برد: «پس باید به خاطر سیگارها از خدا تشکر کرد. نه مامان؟»

ترجمه مطبوعاتی/خبری فارسی به انگلیسی

مدیرعامل همکاران سیستم در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رونمایی از نخستین ERP بومی بر بستر ابر در ایران؛ «راهکاران ابری» اشاره کرد و افزود: «با تجربه‌های مثبتی که در سال ۹۵ به آن دست یافتیم، سال آینده بازارسازی و افزایش آگاهی در زمینه‌ی ارزش‌افزوده‌ی این تکنولوژی و توسعه‌ی فروش آن را هدف قرار خواهیم داد.»

In another part of his speech, the CEO of SG pointed out that the first localized cloud-based ERP has been unveiled in Iran branded Rahkaran Cloud: “Relying on our constructive experiences achieved during 2016, we are going to further expand the market and raise awareness about the added value of this technology, while promoting its sales rate.”

ترجمه عمومی فارسی به انگلیسی

پس از وقایع 11 سپتامبر، تروریسم به یک مشکل و نگرانی در سراسر جهان تبدیل و خاورمیانه به عنوان مرکز اصلی شکل‌گیری گروه‌های تروریستی، بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجهات قرار گرفت. یکی از دلایل شکل‌گیری تروریسم در این منطقه را می‌توان توسعه نیافتگی فرهنگی و اجتماعی برخی از کشورهای این منطقه عنوان کرد.

After the 9/11 attacks, terrorism became a major concern throughout the world, and global focus was more than ever shifted on the Middle East as the main hub of terrorist groups. One of the explanations to terrorist activities in this region is the cultural and social underdevelopment of a few Middle East nations.

ترجمه مقاله عمومی

ترجمه متون تبلیغاتی/بازاریابی فارسی به انگلیسی

شامپو بادام
1-پروتئينه و تغذيه كننده پياز مو
2-نرم كننده ساقه مو
3-برطرف كننده خشكي و شكنندگي مو
4-حجم دهنده موهاي ضعيف و نازك

Almond Shampoo
1- Provides hair follicle with protein and nutrition
2- Softens hair shaft
3- Relieves hair dryness and brittleness
4- Volatizes thin and weak hair