آمار کتاب از طرح پاییزه 99 برای کتابفروشی ها – آغاز نمایشگاه مجازی کتاب

کتاب کتابفروشی نمایشگاه مجازی کتاب

پاییزه99 کتاب طرحی بود که از ۲۴ آبان امسال همزمان با #هفته_کتاب برای کتابفروشی های در سراسر کشور آغاز شد و ۳۰ آبان به پایان رسید.

در مجموع، 817 کتابفروشی از 31 استان شرکت کردند، حدود 460 هزار جلد کتاب در نسخه کاغذی به مبلغ کل تقریبی 20 میلیارد تومان فروخته شد.

در آستانه #نمایشگاه مجازی کتاب از 1 بهمن به مدت شش روز، چند نمودار میله‌ای دومتغیره در راوشید رسم کردیم بر پایه داده‌های خام از موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، مرکز آمار ایران 1395 و وبگاه طرح پاییزه99.

برای سادگی نمایش نسبت‌ها، ارقام همگی درصدسازی با مخرج کل کشور شده‌اند و هشت استان عمده به اضافه سایر توصیف شده‌اند.

جمع‌بندی راوشید:

بطور میانگین، به ازای هر 98000 ایرانی یک کتابفروشی در این طرح شرکت کرد. به ازای هر 6000 ایرانی یک ناشر وجود دارد.

16 پروانه نشر به ازای هر کتابفروشی.

در گزارش آماری پاییزه97 که نسبتاً قدیمی است، اشاره شده که حدود 5000 ناشر فعال و 1500 کتابفروشی فعال وجود داشت.

مطالب مرتبط:

آمار کتاب از طرح پاییزه 99 برای کتابفروشی ها - آغاز نمایشگاه مجاری کتاب
آمار کتاب از طرح پاییزه 99 برای کتابفروشی ها - آغاز نمایشگاه مجاری کتاب
آمار کتاب از طرح پاییزه 99 برای کتابفروشی ها - آغاز نمایشگاه مجاری کتاب
آمار کتاب از طرح پاییزه 99 برای کتابفروشی ها - آغاز نمایشگاه مجاری کتاب
آمار کتاب از طرح پاییزه 99 برای کتابفروشی ها - آغاز نمایشگاه مجاری کتاب
آمار کتاب از طرح پاییزه 99 برای کتابفروشی ها - آغاز نمایشگاه مجاری کتاب