ویروس کرونا – ترس واجب بود؛ بریده‌ای از رمان دوزخ نوشته دن براون

ویروس کرونا

ترس از کرونا واجب بود – بریده‌ای از رمان دوزخ نوشته دن براون. تنها یک نوع مادۀ بیماری‌زا می‌تواند سریع‌تر از ویروس پخش شود. ترس.

⚫⚫⚫

ترس واجب بود.

بریده‌ای از رمان  دوزخ نوشته  دن براون :

تنها یک نوع مادۀ بیماری‌زا می‌تواند سریع‌تر از ویروس پخش شود. ترس!

قهرمان داستان رابرت لانگدان از سوی  سازمان جهانی بهداشت مأموریت پیدا کرده که محل پخش ماده‌ای  بیماری‌زا را شناسایی کند. این  ماده را کسی در  آزمایشگاه درست کرده که تصور می کند  جهان به خاطر سرریز  جمعیت در خطر نابودی قرار دارد.

 کرونا حتی نکشد هم کاری می کند کره زمین خلوت‌تر به نظر برسد.

⚫⚫⚫

این روزها صحنه عجیبی می‌بینم که با پارسال فرق دارد.

فقط  ترس از  مرگ باعث می‌شود که مردم اینقدر همدیگر را هل ندهند.

ترس در  مترو  تهران واجب بود.

مطالب مرتبط: