ایمنی کار – روز جهانی ایمنی و سلامت در محل کار

ایمنی و سلامت کار

روز جهانی ایمنی و سلامت در محل کار

***

ایمنی و سلامت در محل کار

📌 شعار امسال این مناسبت: پیش‌بینی، آمادگی و پاسخگویی به بحران‌ها – سرمایه‌گذاری در محیط‌های شغلی و حرفه‌ای انعطاف‌پذیر برای بهبود ایمنی

📌 سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 تاکنون با هدف پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می‌کند.

📌 همه‌گیری کرونا در یک سال گذشته همه دولت‌ها، کارمندان اداری، کارگران زحمتکش و مردم عادی را مجبور کرد با چالش‌های ناگوار و بی‌سابقۀ ناشی از ویروس و اثرات بیشمار آن برروی دنیای اشتغال دست و پنجه نرم کنند.

ایمنی کار و کرونا

📌 همه‌گیری تقریباً بر تک‌تک جنبه‌های حوزۀ کار و اشتغال تأثیر گذاشته است، از خطر ابتلا در محل کار گرفته تا ایمنی کار و بهداشت. تغییر برنامه و روال‌های روزانه به دورکاری‌ها و حضور نوبتی برای مثال فرصتهایی برای کارکنان فراهم کرد اما به همان اندازه باعث افزایش رفتارهای دیگر از جمله خشونت خانگی و افسردگی ناشی از قرنطینه شد.

📌 روز جهانی ایمنی و سلامت در محل کار برروی راهبردهایی برای تقویت محیط‌های شغلی و حرفه‌ای ملی تمرکز می‌کند تا انعطاف‌پذیری لازم را برای رویارویی با بحران در حال حاضر و در آینده پیدا کند. این مناسبت با یادگیری از تجربه‌ها و آموزه‌های سایر کشورهای دنیا در مورد ایمنی کار همراه می‌شود.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار