ترجمه کتاب تئوری انتخاب – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب تئوری انتخاب

ترجمه کتاب تئوری انتخاب – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

🔷

4) کتاب تئوری انتخاب نوشته ویلیام گلسر ترجمه علی صاحبی از انتشارات سایه سخن

⭐⭐⭐

نسخه‌ای که به دست من رسید چاپ 1398 بود با حدود 610 صفحه رقعی. برای شروع خواندن کتاب، مقدمه مترجم خیلی خوب بود. این کتاب ویراستار داشته اما نامش فقط در صفحه شناسنامه درج شده است.

فرق نظریه و تئوری چیست؟

زیر عنوان اصلی آمده: درآمدی بر روانشناسی اُمید. اساس «تئوری انتخاب» بر این اصل استوار است که تمامی انسان‏ها به سبب وجود پنج نیاز ژنتیک از جمله بقا، عشق و احساس تعلق خاطر، قدرت، آزادی و تفریح، برانگیخته می‏‌شوند.

وارسی

مقدمه، صفحه 19:
▶ همگی ناشی از روابط ناخشنود است ◀
راوشید: روابط که ناخشنود نمی‌شود. نارضایت‌بخش بیشتر به آن می‌خورد.
unsatisfying relationships
روابط ناخشنودکننده

فصل هفتم، صفحه 275:
▶ یک سیستم مخصوص مراقبت از ضربه روانی ◀
راوشید: برای سیستم چند معادل می‌توان درآورد؟ تجربه ثابت کرده ترجمه‌ای که برای دستگاه ایمنی به سیستم ایمنی اکتفا کرده باشد، برای بقیه واژه‌ها مانند تئوری، انیستیتو و غیره هم دنبال معادل فارسی رایج در کتابهای درسی و دانشگاهی نمی‌گردد.
سیستم آموزشی به جای نظام آموزشی
سیستم ردگیری به جای سامانه ردگیری
سیستم خورشیدی به جای منظومه خورشیدی؟

راوشید: یک شیوۀ مخصوص مراقبت از ضربه روانی

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار