ترجمه کتاب دید اقتصادی – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب دید اقتصادی

ترجمه کتاب دید اقتصادی – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

🔷

10) کتاب دید اقتصادی نوشته پیتر شیف مترجم سهند حمزه‌ئی از انتشارات آریاناقلم

⭐⭐⭐

کنار عنوان اصلی آمده: داستانی جذاب برای آموختن اقتصاد. نسخه ای که من دارم 370 صفحه وزیری دارد.

مقدمه مترجم خیلی مفید و بجا بود. خودش اظهار کرده که در این زمینه حرفه‌ای نیست اما تا جایی که من نگاه کردم کم‌لطفی به خودش بوده.

مخاطب این کتاب لزوماً دانشگاهی نیست و نثر روانی داردف سرشار از تصاویر جذابی که محتوای داخلشان به خوبی فارسی شده‌اند.

داستان کتاب وقایع کلیدی اقتصادی آمریکا را در بستری از زمان از زاویه نگاه خودش تعریف می‌کند و نیش و کنایه‌هایی به سیاست‌مدارها و اقتصاددان‌های جریان اصلی حواله می‌کند. در خلال آن نکات بسیاری از مفاهیم اقتصادی را تشریح می‌کند و جنبه آموزشی به خود می‌گیرد.

اگر کسی که چیزی از اقتصاد نمی‌‏داند کتاب را مطالعه کند، داستانِ کارتونی جذابی خوانده است که تِم اقتصادی و کسب‌وکار دارد.

اگر فردی که کمی اقتصاد می‌داند مشغول مطالعۀ کتاب بشود، داستان بامزه‌ای خوانده است که بعضی جاها آموخته‌‏های خواننده را به چالش می‌‏کشد و بعضاً آنها را به سخره می‌‏گیرد.

وارسی

من مجبور شدم کتاب را دو دور بخوانم، یکی از نگاه مخاطب عمومی و یکی هم مترجم. ذره‌بین را برای آخرین بار در این دور از وارسی کتابها روی چند صفحه می‌برم.

مقدمه، صفحه 14:
▶ در طول تقریباً صد سال گذشته، دانشگاهیان در همه زمینه‌ها دستاوردهای علمی چشمگیری برای بشریت به ارمغان آورده‌اند… به جز یک زمینه ◀
راوشید: خطای بصری باعث شده که «تقریباً» به جای دیگری انتقال پیدا کند.

Over the past century or so, academics have presented
mankind with spectacular scientific advancements in just
about all fields of study…except one.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار