ترجمه کتاب قدرت عادت – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب قدرت عادت - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب قدرت عادت - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب قدرت عادت – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

🔷

9) کتاب قدرت عادت نوشته چارلز دوهیگ ترجمه پروین بیات از انتشارات هورمزد

⭐⭐⭐

کتاب طراحی داخلی خوبی داشت. تصاویر و نمودارها جذاب بودند ولی وضوح خیلی پایین داشتند تا حدی که به نظر می رسید با دستگاه دیجیتال چاپ شده باشند.

زیر عنوان اصلی در ترجمه آمده: چرایی کارهایی که در زندگی و کسب‌وکار انجام می‌دهیم. قدرت عادت از طریق کشف شیوه‌های عادت به خواننده می‌آموزد که عادتها چه نقش مهمی در زندگی دارند.

چارلز دوهیگ به شکلی دقیق به بررسی و تحلیل عادت‌ها و نحوه‌ی شکل‌گیری آن‌ها پرداخته است. او درصدد پاسخگویی به این سوال است که چرا بعضی از کارها را به شکل ناخودآگاه از روی عادت انجام می‌دهیم و چرا بطور روزانه تکرار می‌شوند.

وارسی

برروی دو صفحه مکث می‌کنم:

مقدمه، صفحه 9:
▶ شصت پوند وزن کم کرده‌ام… ◀
ترجمه راوشید: مخاطبان این کتاب بطور عمده فارسی‌زبان‌های مقیم ایران نیستند؟ من ندیدم وزنشان را بکشند و بگویند شصت پوند.
بیست و پنج کیلو وزن کم کرده‌ام…

قدرت بحران، صفحه 220:
▶ شرکت‌ها شبیه به خانواده نیستند، بلکه آنها مانند میدان‌های جنگ در جنگ داخلی عمل می‌کنند. ◀
ترجمه راوشید: آوردن ضمایر در حضور اسمی که به آن اشاره می‌کند مانند انگلیسی اجباری نیست و در فارسی حشوی محسوب می‌شود.
شرکت‌ها شبیه به خانواده نیستند، بلکه مانند میدان‌هایی در جنگ داخلی عمل می‌کنند.

آن روی سکه
آن روی سکه
ترجمه کتاب دید اقتصادی
ترجمه کتاب قدرت عادت - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی
ترجمه کتاب نوآفرینی - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی
ترجمه کتاب تئوری انتخاب
ترجمه کتاب قوی سیاه
ترجمه کتاب ایده عالی مستدام
ترجمه کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر