روز جهانی خوشبختی – خوشبختی مهمتر است یا شادی ؟ نشانه ظاهری یکی لبخند

روز جهانی خوشبختی

روز جهانی خوشبحتی یا شادی

***

📌 شادی مهمتر است یا خوشبختی ؟ با فرض اینکه شادی پیامد خوشبختی باشد، نشانه ظاهری یکی لبخند و دیگری ریشه‌کن شدن فقر و نابرابری خواهد بود.
در بیانۀ استقلال غرب وحشی 1776 نوشته شده: « زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی » کسی اینجا واژۀ happiness را به شادی ترجمه نمی‌کند.
هیتلر، موسولینی، هیروهیتو و دیکتاتورهای امروزی جلوی شادی مردم را نمی‌گیرند، آنها با جستجوی خوشبختی برای کل کره زمین مشکل دارند.
هر وقت با لبخند زدن یا رقصیدن، حتی با نشاندن لبخند بر لبهای دیگران یا رقصاندن دیگران توانستند فقر و نابرابری را از بین ببرند، روز جهانی شادی به معادلی منطقی در ترجمه فارسی این اسناد تبدیل خواهد شد.

خوشبختی یا شادی

از سال 2012، سازمان ملل متحد چنین روزی را بطور ویژه برای خوشبختی نامگذاری کرده تا دولت‌ها با هدف بهبود رفاه و رشد اقتصاد برای عموم مردم بطور متعادل سیاستگذاری کنند.
سازمان ملل اعتقاد دارد که برای رسیدن به خوشبختی جهانی، توسعه اقتصادی می‌بایست با بهزیستی اجتماعی و محیطی همراه شود.

آن روی سکه
آن روی سکه
ترجمه کتاب دید اقتصادی
ترجمه کتاب قدرت عادت - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی
ترجمه کتاب نوآفرینی - معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی
ترجمه کتاب تئوری انتخاب
ترجمه کتاب قوی سیاه
ترجمه کتاب ایده عالی مستدام
ترجمه کتاب اندیشه‌های روز مردمان موثر