حیات وحش – روز جهانی حیات وحش: انقراض ببر مازرون

روز جهانی حیات وحش

روز جهانی حیات وحش

***

پلنگ ایرانی

? پلنگ ایرانی یکی از زیرشاخه‌های بومی غرب آسیا به شمار می‌رود که در حال انقراض است. جمعیت این گونه از ۸۰۰ قلاده در سال ۲۰۰۲ به زیر ۵۰۰ در حیات وحش ایران رسیده است.

? این روز با شعار «جنگل‌ها و معیشت: جمعیت و سیارۀ پایدار» گرامی داشته شد تا نقش حیات وحش جنگل، گونه‌های جنگلی و زیست‌بوم‌های جنگلی در توسعۀ معیشت پایدار صدها میلیون نفر از جمعیت سرتاسر دنیا پررنگ شود.

? حدود 200 تا 350 میلیون نفر درون یا نزدیک به مناطق جنگلی زندگی می‌کنند و برای ادامه زندگی در این حیات وحش ، تأمین غذا سرپناه، انرژی و دارو برروی منابع گوناگون جنگل تکیه دارند.

کرونا

? گونه‌های جنگلی و معیشت بومیان این مناطق اکنون با بحران‌های سراسری کره زمین از جمله گرمایش تدریجی، تغییرات اقلیمی، نابودی تنوع زیستی و به‌تازگی همه‌گیری ویروس کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

? ببر مازندران یا به لهجه محلی “مازرون ببر” نزدیک به ۵۰ سال پیش در حیات وحش ایران منقرض شد.

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه