زنان – روز جهانی زنان – پنجاه سال پیش که نخستین انسان برروی کره ماه فرود آمد…

روز جهانی زنان

روز جهانی زنان

***

زنان

📌 این اقدام‌ها باید از رخساره بزرگترین زبان زنده دنیا برداشته شود. پنجاه سال پیش که نخستین انسان برروی کره ماه فرود آمد، ضمیر man واقعاً به جنسیت آقای آرمسترانگ اشاره می‌کرد که در میان زنان نبود.

📌 در بحبحۀ همه‌گیری کرونا چه کسانی در خط مقدم جبهه قرار می‌گیرند؟ زنان هم در نقش پرستاران و پزشکان حوزه سلامت، و هم در مقام کارآفرینان و حتی مدیران برخی نهادهای مبارزه با همه‌گیری در سال 2020 تاکنون ظاهر شده‌اند.

📌 کرونا سهم حیاتی زنان در بیمارستان‌ها و فشار مضاعف کاری بر آنها را آشکار کرد. امسال روز جهانی زن « زنان پیشرو و دستیابی به آینده‌ای برابر در جهانی کرونازده» است.

برابری

📌 پیش‌بینی می‌شود که برابری جنسیتی تا سال 2030 تحقق یابد. بیشتر کشورها پیشرفت چشمگیری در این زمینه داشته‌اند اما هیچ کدام هنوز در عمل به برابری جنسیتی مردان و زنان دست نیافته‌اند.

📌 روز جهانی زن از جنبشی کارگری شروع شد و به رویدادی سالانه تبدیل شد که سازمان ملل متحد آن را در 1975 به رسمیت شناخت.

📌 بذر این ماجرا در سال ۱۹۰۸ کاشته شد، زمانی که ۱۵ هزار زن در شهر نیویورک راهپیمایی کردند و خواهان ساعات کار کمتر، حقوق بیشتر و حق رأی شدند. حزب سوسیالیست آمریکا، یک سال بعد از این راهپیمایی، اولین روز جهانی زنان را اعلام کرد.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار