عشق پول فرزند‌پروری – سخنرانی ماتیاس دوپکه نویسنده کتاب – 3 دقیقه

عشق پول فرزند‌پروری - سخنرانی ماتیاس دوپکه نویسنده کتاب - 3 دقیقه

عشق پول فرزند‌پروری – سخنرانی ماتیاس دوپکه نویسنده کتاب

تماشای ویدیو به مدت 3 دقیقه

کتاب عشق پول فرزند‌پروری : چگونه اقتصاد بر روش پرورش فرزندان‌مان ﺗأثیر می‌گذارد

?

خُب، از همتون تشکر میکنم که به اینجا تشریف آوردید. یک شکل قلب در عنوان روی نمایشگر هست.

متشکرم که امشب به اینجا آمدید تا باهم درباره کتاب جدیدمان صحبت کنیم « عشق پول فرزند‌پروری : چگونه اقتصاد بر روش پرورش فرزندان‌مان ﺗأثیر می‌گذارد»

در کتاب عشق پول فرزند‌پروری می‌توانیم اصول اقتصاد را طوری بررسی کنیم تا بفهمیم والدین چه کار می‌کنند و در نگاه نخست شاید به نظر تلاش عجیب و غریبی به نظر برسد، چون اقتصاد بطور معمول درباره مفاهیمی مانند پول و سود و تجارت است. درباره کسانی که به دنبال منافع مالی می‌گردند، در حالی که خانواده و کودکان و فرزندپروری به عشق و محبت و مفاهیمی مرتبط می‌شود که بسیار تفاوت دارد.

کتاب عشق پول فرزند‌پروری

حالا در عشق پول فرزند‌پروری چطور می توانیم این دو را باهم ترکیب کنیم؟ دو مسیر مختلف هست که ما از طریق آنها به این موضوع خاص دربارۀ سبک فرزندپروری رسیدیم.

یکی اینکه اگرچه ما در مقام اقتصاددان شروع به نگارش کتاب عشق پول فرزند‌پروری درباره رشد اقتصاد و توسعه کردیم اما جنبه های فرزندپروری مرتبط را هم حیاتی می دانستیم، چون اگر به عوامل پیشبرنده اقتصاد فکر کنیم، دیگر سرمایه یا سرزمین اثر مهمی نمی گذارد، بلکه سرمایه انسانی است و همینطور دانش و مهارتی که کسب می کند.

بنابراین بیشتر مهارت هایی که در دوران کودکی بدست می آوریم در کانون خانواده و تحت تأثیر سبک فرزندپروری والدین بر مبنای جنبه های اقتصاد نوین قرار دارد.

گذشته از اهمیتِ جنبه اقتصادی در سبک فرزندپروری، به این مسئله بر مبنای تجربه های شخصی خودمان خواهیم رسید. فابریزیو که دستیار من در نگارش کتاب عشق پول فرزند‌پروری بوده اهل ایتالیا هست یعنی در ایتالیا بزرگ شده، من در آلمان دهه های 1970 و 1980 بزرگ شدم.

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
تاتی‌تاتی بر لبه دوزبانگی - بریده متن از کتاب در زمینه آموزش زبان به کودک - 1 دقیقه
رازهای حرفه‌ ای کسب‌ و کار - حرف‌های راسل برانسون نویسنده کتاب - 2 دقیقه