مطالعه و روزولت – 13 فن کتابخوانی به سفارش تئودور روزولت

مطالعه و روزولت - 13 فن کتابخوانی به سفارش تئودور روزولت

مطالعه و روزولت – 13 فن کتابخوانی به سفارش تئودور روزولت

ویدیو در دو قسمت به مدت 14 دقیقه

? در آوریل سال 1915، بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا تئودور روزولت در ستونی از نشریۀ لِیدیز هوم مقاله کوتاهی نوشت با عنوان: کتابهایی که من می‌خوانم: چه وقت و چطور مطالعه میکنم. او در این مطلب اشاره کرد:

? شماردن همه کتابها یا حتی همه موضوعاتی که من خوانده‌ام غیرممکن است. این ادعا قابل‌درک به نظر میرسد چون روزولت بطور معمول روزی یک کتاب را تمام میکرد و اغلب بطور همزمان مشغول مطالعه چند کتاب بود.

? با این حال، روزولت شمار زیادی از کتابهای محبوبش را در این ستون نشریه به دیگران توصیه میکند، بطور گذرا تلنگری به عناوینی می زند که زیاد برایش چنگی به دل نزده بودند و در نهایت به چندین فن مطالعه می پردازد. در اينجا چند مورد را گلچین کردیم.

برای ادامه لطفاً تماشا کنید! ?

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه