مطالعه و روزولت – 13 فن کتابخوانی به سفارش تئودور روزولت

مطالعه و روزولت - 13 فن کتابخوانی به سفارش تئودور روزولت

مطالعه و روزولت – 13 فن کتابخوانی به سفارش تئودور روزولت

ویدیو در دو قسمت به مدت 14 دقیقه

🌼 در آوریل سال 1915، بیست و ششمین رئیس جمهور آمریکا تئودور روزولت در ستونی از نشریۀ لِیدیز هوم مقاله کوتاهی نوشت با عنوان: کتابهایی که من می‌خوانم: چه وقت و چطور مطالعه میکنم. او در این مطلب اشاره کرد:

🌼 شماردن همه کتابها یا حتی همه موضوعاتی که من خوانده‌ام غیرممکن است. این ادعا قابل‌درک به نظر میرسد چون روزولت بطور معمول روزی یک کتاب را تمام میکرد و اغلب بطور همزمان مشغول مطالعه چند کتاب بود.

🌼 با این حال، روزولت شمار زیادی از کتابهای محبوبش را در این ستون نشریه به دیگران توصیه میکند، بطور گذرا تلنگری به عناوینی می زند که زیاد برایش چنگی به دل نزده بودند و در نهایت به چندین فن مطالعه می پردازد. در اينجا چند مورد را گلچین کردیم.

برای ادامه لطفاً تماشا کنید! 🌞

ذهن آگاهی در محل کار - سخنرانی مایکل چاسکالسون نویسنده کتاب 
روانشناسی کودک - سخنرانی جان گاتمن نویسنده کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا
سخنرانی مارک رودز نویسنده کتاب چگونه به هر مخاطبی ارائه مطلب کنیم
گفتگوی کوتاه لورا مارکام نویسنده کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال (2 دقیقه)
خواب کودک - گفتگوی کوتاه نویسنده کتاب راهنمای شادترین کودک برای خواب خوش
در انتظار گودو - چرا باید این رمان یا نمایشنامه را خواند؟
واکسن کرونا - مراقبت‌های پساواکسن کرونا همچنان توصیه می‌شود