هملت – چرا باید این نمایشنامه را بخوانیم؟

هملت - چرا باید این نمایشنامه را بخوانیم؟

هملت – چرا باید این نمایشنامه را بخوانیم؟

ویدیو در دو قسمت به مدت 7 دقیقه

? چه کسی آنجاست؟”
در تاریکی زمزمه شد.

? این پرسش هملت با حکایتی درباره توطئه، فریب و دوگانگی اخلاقی آغاز می گردد.

? در نمایشنامه ای که هر کسی چیزی برای پنهان کردن دارد، پاسخش بی نهایت پیچیده خواهد شد.

? هملت که به دست ویلیام شکسپیر بین سالهای 1599 و 1601 میلادی نوشته شد، نمایانگر شخصیتی لقب‌دار است که ذهنش گرفتار گذشته مانده، اما از سویی در دام آینده نیز خشکش زده است.

? تنها چند ماه پس از مرگ ناگهانی پدرش، هملت در حالی از مدرسه به خانه خودش بازمی‌گردد که احساس بیگانگی میکند، و به هیچ وجه مطمئن نیست که در سایه های انتهای دالان چه در کمینش نشسته،
اما نگرانی‌های هملت زمانی کمرنگ می شوند که روحی به دیدارش می آید که چهره پدرش را نشان می دهد.

برای ادامه لطفاً تماشا کنید! ?

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه