کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار نوشته نیل دگرس تایسن – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار

کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار نوشته نیل دگرس تایسن – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

🔷

“به بیان ساده، ما در این کیهان زندگی نمی‌کنیم. کیهان درون ما زندگی می‌کند. ”

💡 سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

7) کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار نوشته نیل دگرس تایسن :

▶ می‌خواهید بدانید ما انسانها از چه جنسی ساخته شده‌ایم؟ در اینجا نیز دیدگاه کیهانشناختی پاسخی بزرگتر از حد انتظار ارائه می‌دهد.
عناصر شیمیایی موجود در کیهان در شعله‌های آتشی جوش می‌خورند که حاصل ستاره‌های پرجرمی هستند که زندگی خود را با انفجارهای مهیب پایان می‌دهند.
ستاره‌ها با این کار زرادخانه شیمیایی حیات که به شکلی که امروز می‌شناسیم غنی‌سازی می‌کنند. نتیجه چه می‌شود؟

چهار عنصر فراوان و از لحاظ شیمیایی فعال در کیهان یعنی هیدروژن، اکسیژن، کربن و نیتروژن در واقع چهار مولفه حیات برروی کره زمین هستند.

در این میان، کربن شالودۀ تمام زیست‌شیمی محسوب می‌شود. به بیان ساده، ما در این کیهان زندگی نمی‌کنیم. کیهان درون ما زندگی می‌کند. ◀

⭐⭐⭐

ماهیت فضا و زمان چیست؟ ما در کیهان چه جایگاهی داریم؟ امروزه ما کمتر وقت می‌کنیم درباره‌ی کیهان اندیشه کنیم. اخترفیزیکدان مشهور و محبوب جهانی، نیل دگراس تایسن، جهان هستی را در نوشتاری موجز و روشن، با زبانی طنزآمیز و گویا، به ما معرفی می‌کند.
این کتاب را می‌توانید در اثنای کار روزمره در هر جا و هر زمان مطالعه کنید. درحالی‌که منتظر دم کشیدن چای صبحگاهی یا رسیدن اتوبوس، قطار، یا هواپیما هستید،

کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار شما را با جدیدترین دانستنی‌های مربوط به کیهان آشنا می‌کند: از مهبانگ تا سیاهچاله‌ها، از کوارک تا مکانیک کوانتومی، و از جستجوی سیاره‌ها تا جستجو برای حیات در کیهان.
اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار در سال 1398 توسط انتشارات مازیار ارائه شده و نسخه صوتی هم دارد.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار