ترجمه کتاب ساپی‌ینس (انسان خردمند) – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

ترجمه کتاب انسان خردمند

ترجمه کتاب انسان خردمند

ترجمه کتاب ساپی‌ینس (انسان خردمند) – معرفی کوتاه کتاب‌ های روخاکی

?

1) کتاب ساپی‌ینس نوشته یووال نوح هراری ترجمه محسن مینوخرد از نشر چشمه

⭐⭐⭐

شما این کتاب را خواندید؟

من سفارش داده بودم که واقعاً انسان خردمند از نشر نو با ترجمه نیک گرگین را بیاورند که به خاطر تشابه اسمی این را آوردند.

فاجعه‌ای رخ نداده، ادامه می‌دهیم. گشت و گذاری در تاریخ بشر.

این نسخه چاپ 1395 جلد سخت وزیری است که 456 صفحه دارد.

من به خوبی میدانم که خواننده در اوایل کتاب به تدریج متوجه می‌شود که هومو ساپی‌ینس تنها گونه‌ای خردمند از انسان در طول تاریخ است که امروزه باقی مانده، اما توی قفسه کتابفروشی و روی جلد بدون ورق‌زدن هم چنین دیدگاهی وجود دارد؟

از لحاظ فنی و تعهد به زبان مقصد، معادلیابی فارسی باید صورت می‌گرفت و واژه ساپی‌ینس همراه با توضیح در پاورقی ظاهر میشد. حالا انسان خردمند یا هر چه.

وارسی

صفحه 12 مقدمه:
▶ حدود 3/8 میلیارد سال پیش در سیاره‌‍‌ای زمین‌نام، پاری مولکول‌ها به‌هم پیوستند… ◀
راوشید: 3/8 یا 3.8؟ در ریاضی، نقطه برای اعداد اعشاری گذاشته می‌شود و خط مورب برای کسر. از نظر من 3/8 یعنی 3 تقسیم بر 8.
ترجمه دارای دوگانگی خاصی است. بعضی جاها به شدت پارسی سره دارد. با توجه به متن اصلی، منظور از پاری مولکول‌ها باید برخی مولکول‌ها باشد.

صفحه 37:
▶ هرگز نمی‌توان میمونی را راضی کرد در عوض وعده یک خروار موز در ملکوت میمون‌ها پس از مرگ، اکنون موزش را به ما بدهد ◀
راوشید: قبل از این جمله، یا جاماندگی در ترجمه وجود دارد یا حذف شده است:
and believe six impossible things before breakfast.
«و پیش از خوردن صبحانه به شش باور ناممکن روی بیاورد.»

▶ ولی داستان نه تنها این توان را به ما بخشیده که بتوانیم در خیال خود نقشی از چیزها بپردازیم… ◀
راوشید: من از روی متن انگلیسی فهمیدم منظور این جمله چه بوده، اما به نظر شما در حالت فارسی و با این شکل قابل درک است؟

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه