کتاب بارقه : دانش انقلابی تمرین ورزشی و مغز انسان نوشته جان راتی

کتاب بارقه

کتاب بارقه : دانش انقلابی تمرین ورزشی و مغز انسان نوشته جان راتی

🔷

“سازوکارهای مربوط به طرز تفکر و احساس ما که با تمرین ورزشی تغییر می کنند به مراتب موثرتر از دارو هستند.”

💡 سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

13) کتاب بارقه : دانش انقلابی تمرین ورزشی و مغز انسان نوشته جان راتی

▶ در هر سطحی، از ریزسلولی گرفته تا روانشناختی، تمرین ورزشی نه تنها اثرات ناخوشایند ناشی از اضطراب مزمن را دور نگه میدارد، بلکه روند آن را نیز برمیگرداند.

مطالعات علمی نشان می دهند که اگر پژوهشگران موش هایی را که بطور مزمن تحت فشار اضطراب قرار دارند در آزمایشگاه تمرین دهند، چنین فعالیتی باعث می شود که قسمت هیپوکامپ مغز به سمت حالت پیش از تنش خود رشد می کند.

سازوکارهای مربوط به طرز تفکر و احساس ما که با تمرین ورزشی تغییر می کنند به مراتب موثرتر از دونات، دارو و شراب هستند. وقتی می گویید پس از رفتن به شنا یا حتی پیاده‌روی تند اضطراب کمتری پیدا می کنید، واقعاً همینطور است. ◀

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار