کتاب / 15 + 15 عنوان که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند

کتاب

انتخاب کتاب خوب یک مسئله شخصی است، اما من فکر میکنم بعضی کتاب ها پیغام‌های جهانی دارند که به درد همه از هر فرهنگ و زبانی می‌خورند. مشکل اینجاست که در رسانه‌های غول‌پیکر معرفی و تبلیغ نمی‌شوند.

کتاب هایی که تقریباً همه در هر کوچه و بازاری توصیه می‌کنند شاید به زودی از ذهن برود و گوشه قفسه کتابخانه شخصی جا خوش کنند.

در مقابل، کتاب های کمتر شناخته‌شده‌ای در کتابفروشی‌ها می‌مانند که می‌توانند ردپای پیغام خود را بر قلب تقریباً هر کسی باقی بگذارند، فقط فرصت پیدا نکردند.

از هفته بعدی، سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار
کتاب بدرود دون‌پایگی