برشی از ابتدای کتاب درباره خودشیفتگی آیا روزی از دستت رها خواهم شد

کتاب خودشیفتگی آیا روزی از دستت رها خواهم شد

برشی از ابتدای کتاب درباره خودشیفتگی آیا روزی از دستت رها خواهم شد ؟ : چگونه جداییِ پردردسر از همسر خودشیفته را مدیریت کنید و خانواده را از نو بسازید

📃📃📃

خودشیفتگی

🌻 اصطلاح خودشیفتگی از افسانۀ یونانی نارسیسیوس و ریشۀ لغت نارسیس گرفته شده است؛ مردی جوان و جذاب که باور داشت از همه بهتر و زیباتر است و عاشق و شیفتۀ انعکاس تصویر خویش در آب شد و هرگاه برای گرفتن این چشم‌انداز زیبا دستش را در آب فرو می‌برد، باکمال ناامیدی تصویر خود را نابود می‌کرد.
🌻 با این وجود او نمی‌توانست از دیدن خود دست بردارد. آن‌قدر همان‌جا ماند و در عشق افراطی به خویش گرفتار شد تا علاقه‌اش به غذا، استراحت و زندگی عادی را از دست داد. به‌تدریج، تمام قدرت و زیبایی که او را بسیار جذاب جلوه داده بود از دست داد و درحالی‌که غرق تماشای اندام لاغر و نحیف خود شده بود، در کرانۀ همان رودخانه مُرد.

خودشیفتگی در علم روانشناسی

🌻 بیماری عشق به خود یا خودپرستی او نفرینی بیش نبود. زیگموند فروید با استفاده از این افسانه خودشیفتگی سعی در توصیف این اختلال روان‌شناختی دارد که در برخی از مراجعینش نیز مشاهده کرده بود.

کتاب مرتبط:

خودشیفتگی  ; کتاب چرا همش باید از خودت بگی؟! هفت گناه مهلک خودشیفتگی

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار