گفتگوی کوتاه لورا مارکام نویسنده کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال (2 دقیقه)

گفتگوی کوتاه لورا مارکام نویسنده کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال (2 دقیقه)

کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال

گفتگوی کوتاه لورا مارکام (2 دقیقه)

کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال : چطور داد زدن را کنار بگذاریم و به فرزندمان نزدیک شویم

?

سلام، من دکتر لارا مارکام هستم نویسندۀ کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال : چطور دادزدن را کنار بگذاریم و به فرزندمان نزدیک شویم»

تفاوت این کتاب فرزندپروری با بقیه چیه؟ خُب اول اینکه در ابتدای کتاب بهتون نشون میدم چطور از خودتون مراقبت کنید و عواطفتون رو بطور مرتب تنظیم کنید، چون اگر از پس این کار برنیایید،
قادر نخواهید بود والدین دلخواهی برای فرزندتان باشید.

دوم اینکه شیوه های عملی در اختیارتون میذارم تا پیوند قوی با فرزندتان برقرار کنید و اینطوری حتی زمانی که محدودیت هایی برای کودک اعمال کنید باز هم رابطه ای ماندگار خواهید داشت.

 کتاب والدین آرام فرزندان خوشحال

این روزها همه می دونند که بچه ها به محدودیت ها نیاز دارند اما گذاشتن محودیت بدون همدلی تبدیل میشه به استبداد خانگی و باعث پرورش کودکانی آشوبگر و یاغی میشه.

البته زندگی بدون تعیین محدودیت یعنی سبک فرزندپروری آسانگیر و همین باعث میشه بچه ها هرگز عادت های خودانضباطی رو در خودشون پرورش ندن. پس گذاشتن محدودیت همراه با همدلی و حفظ رابطۀ نزدیک حتی زمانی که محدودیت هایی میذارید و کودک رو راهنمایی می کنید باعث خواهد شد که
بچه ها در فرایند رشد بسیار تاب آور شوند، راهنمایی های شما رو نهادینه کنند و خودانضباط بار بیایند.

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه
تاتی‌تاتی بر لبه دوزبانگی - بریده متن از کتاب در زمینه آموزش زبان به کودک - 1 دقیقه