کتاب و حق نسخه‌برداری – روز جهانی : کتاب بخوانید تا هیچ وقت تنها نمانید.

روز جهانی کتاب و حق نسخه‌برداری

روز جهانی کتاب و حق نسخه‌برداری

***

کتاب و حق نسخه‌برداری

📌 کتاب بخوانید تا هیچ وقت تنها نمانید.

📌 چرا کتابخوانی امسال بیشتر از هر زمان دیگری حیاتی شده است. در طول سال گذشته که بیشتر کشورها شاهد دوره‌های قرنطینه بودند و محدودیت‌های رفت‌وآمد مردم را مجبور کرده بود زمان خود را در خانه بگذرانند، اثبات شد که کتاب ابزاری نیرومند برای رویارویی با تنهایی است.

📌 همه‌گیری کرونا باعث شد تا شکلهای دیگری از کتاب مانند الکترونیک و گویا رشد کنند. با این حساب، شمار کتابهایی که پارسال خوانده شد در برخی کشورها دوبرابر یا حتی بیشتر شد.

به وقت مطالعه

📌 ابتدای اردیبهشت می‌تواند دور تازه‌ای از کتابخوانی برای خودمان و بچه‌ها باشد. الان وقت برانگیختن ذهن و خلاقیت است، گرامیداشت ارزش مطالعۀ غیردرسی، پرورش کودکانی کتابخوان و عشقی مادام‌العمر به ادبیات داستانی و ناداستانی و اینکه چطور باید درون زندگی و دنیای کسب‌وکار آمیخته شوند.

📌 این مناسبت جهانی 3 اردیبهشت روزانه نیست، بلکه تا سال بعد ادامه پیدا می‌کند تا ما به این بهانه برخلاف فاصله اجتماعی با دیگران ارتباط عمیق ذهنی و عاطفی برقرار کنیم و به لطف قدرت خیالپردازی به سفر برویم.

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار