کتاب کاندید نوشته فرانسوا ولتر – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

کتاب کاندید

کتاب کاندید نوشته فرانسوا ولتر – 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند

🔷

“ماری را نوازش کنیم که شروع به بلعیدمان می‌کند تا جایی که قلبمان درسته هضم می‌شود.”

💡 سه‌شنبه‌های راوشید با 15 + 15 کتاب که فکر آدم را بازتر می‌کنند اما کنج برخی قفسه‌ها خاک می‌خورند، 15 تای اول ناداستان، 15 تای دوم داستان 💡

2) کتاب کاندید نوشته فرانسوا ولتر :

▶ صد بار می‌خواستم را خودم را بکشم، اما معلوم نیست چرا هنوز عاشق زندگی هستم. این نقطه‌ضعف مسخره شاید یکی از گرایش‌های احمقانه‌تر انسان برای غم و اندوه باشد.

هیچی احمقانه‌تر از این نیست که دلمان بخواهد باری را به دوش بکشیم که هر کس دیگری خیلی راحت و بی دردسر به کناری پرت می‌کند، که از هستی خودمان بیزار باشیم و در عین حال محکم به آن بچسبیم،

ماری را نوازش کنیم که شروع به بلعیدنمان می‌کند تا جایی که قلبمان درسته هضم می‌شود. ◀

⭐⭐⭐

کاندید یا خوشبینی نام رمان کوتاهی به زبان فکاهی است که در سال 1759 به فرانسوی منتشر شد.

فرانسوا ولتر یکی از فیلسوفان عصر روشنگری بود و در این اثر شخصیتی به نام کاندید را خلق می‌کند. این کتاب ناداستان نیست ولی چون خاک زخیمی برروی جلدش نشسته بود، زودتر آوردم.

کاندید پسر جوانی خوش‌باور است

او در قصر بارون آلمانی زندگی می‌کند. شخصی به نام پانگلوس که از بهترین معلمان است برای تربیت کاندید به دستور بارون استخدام می‌شود.

پانگلوس همواره به کاندید می‌آموزد که ما در محیطی سرشار از خوشبختی و خوبی زندگی می‌کنیم. بعد از مدتی بارون به کاندید شک می‌کند و به گمان اینکه به دخترش نظر دارد او را از کاخ بیرون می‌کند.

کاندید نیز به اجبار به گروه سربازان بلغاری می‌پیوندد. کاندید در جریان این اتفاقات متوجه می‌شود که دنیا محلی سرشار از خوشبختی نیست. بعدها دوباره با معلم خود روبرو می‌شود و او را در حال گدایی می‌بیند.

کاندید نظر معلمش را دربارهٔ اینکه دنیا محل خوشبختی است جویا می‌شود و پانگلوس می‌گوید که شرایط زندگی می‌توانست بدتر از این هم بشود و بعد از توضیح آنچه بر او گذشته بود و ماجراهایی که بر کاندید گذشت در انتها می‌گوید که معتقد است همه چیز در دنیا برای خوشبختی و به بهترین نحو ترتیب داده شده ‌است.

ترجمه‌های مختلفی از رمان کاندید در بازار کتاب ایران وجود دارد. قدیمی‌ترین ترجمه‌ی فارسی این کتاب متعلق به «محمد قاضی» پدر ترجمه‌ی فارسی است که سال 1335 منتشر شد .

کتاب جهان مسطح است
کتاب معضل جانور همه‌چیزخوار
کتاب بارقه
کتاب داستان بدن انسان
کتاب غریزه قدرت اراده
کتاب والدن
کتاب و کوهستان به طنین آمد
کتاب سرسختی
کتاب اخترفیزیک برای افراد بی‌قرار