روانشناسی کودک – سخنرانی جان گاتمن نویسنده کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا

روانشناسی کودک - سخنرانی جان گاتمن نویسنده کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا

روانشناسی کودک – سخنرانی جان گاتمن نویسنده کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا

ویدیو به مدت 4 دقیقه

کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا – فرزندپروری از سرچشمۀ قلب

نویسنده ? جان گاتمن
مترجم ? حامد خدایی

?

من در سال 1985 شروع کردم به مطالعه در زمینه اینکه چطور روابط بر بچه ها و بچه ها بر روابط تأثیر می گذارند و خب سعی کردم ببینم کل این شبکه روابط چگونه باهم عمل می کنند.

و بعدش مشخص شد یکی از یافته هایی که امشب می خواهم به شما گزارش کنم این بود که تاروپود این گونه روابط در هر جهتی یکسان است، یعنی شیوه ای که با یکدیگر همزادپنداری می کنید و شیوه ای که شما با بچه هایتان همزادپنداری می کنید.

کتاب پرورش کودکانی با هوش هیجانی بالا

جایی که بچه ها با شما ارتباط برقرار می کنند شیوه ای که بچه ها با بچه های دیگر ارتباط برقرار می کنند،
همگی شالوده یکسانی دارند و اگر فقط برروی یک جهت کار کنید.

انگار در واقع دارید برروی تمام آنها کار می کنید حالا اگر به موقعیت بچه ها فکر کنید و بخواهید پیش بینی کنید که کودک در بزرگسالی چطور از آب درخواهد آمد.

شاید یک بچه پنج ساله داشته باشید و در موردش کنجکاو باشید، یا بچه ای مدرسه ای داشته باشید و بخواهید بدانید در مورد آینده اش باید چه نوع اطلاعاتی جمع آوری کنید.

نکته جالب اینکه نیازی به بررسی آیکیو نیست همینطور آزمون عملکرد تحصیلی و نه حتی نمره های درسی و معدل کارنامه که پیش بینی می کنند کودک در آینده چه می شود در واقع ملاک باید این باشد که کودک چگونه با کودکان دیگر کنار می آید.

کتاب جدید در زمینه روانشناسی موفقیت و خودیاری
توجه نیرومندترین ابزار انسان برای اجرای هر وظیفه‌ای به شمار می‌رود. دایرۀ توجه ما هرگز به اندازه امروز محدود و پرازدحام نبوده است
"با اجرای تمرین‌های ویژه و ماندن در محیط‌های غنی و تجربه‌های گوناگون می‌توان ب
آموزه‌ های آواگونه برای والدین - بریده متن از کتاب در زمینه رواشناسی خانواده - 1 دقیقه
رژیم غذایی 20/20 - بریده متن از کتاب در زمینه سلامت و تغذیه - 1 دقیقه
راه و رسم عشق‌ ورزی - بریده متن از کتاب در زمینه روانشناسی و خودسازی
بی‌‌‌حدومرز - صحبت‌های جیم کوئیک نویسنده کتاب - 1 دقیقه
خوردن برای زیبا ماندن - حرف‌های دیوید وولف نویسنده کتاب - 3 دقیقه
تاتی‌تاتی بر لبه دوزبانگی - بریده متن از کتاب در زمینه آموزش زبان به کودک - 1 دقیقه